چند نکته در رابطه با اسامی سمبلیک اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 13 خرداد 1396
چند نکته در رابطه با اسامی سمبلیک اتوماسیون صنعتی زیمنس

نام سمبل حداکثر 24 کاراکتر، تعداد سمبل ها حداکثر 16380 و حروف کوچک و بزرگ نیز یکسان تلقی میشوند.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نحوه ی ایجاد و استفاده از اسامی سمبلیک

ارسال شده در تاریخ: 03 خرداد 1396
نمایندگی زیمنس نحوه ی ایجاد و استفاده از اسامی سمبلیک

در برنامه STEP7 با آدرس های مربوط به سیگنال های ورودی خروجی ، کانتر ها ، تایمر ها ، دیتابلاک ها و... سر و گار داریم که می توانند آدرس مطلق یا سمبلیک داشته باشند.

ادامه مطلب

دستور XOD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 03 خرداد 1396
دستور XOD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستور مشابه دستورات قبلی است ، ولی عملکرد آن XOR می باشد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستور OD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 31 اردیبهشت 1396
نمایندگی زیمنس دستور OD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستور مشابه دستور AD است، فقط عملکرد آن OR می باشد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس دستور AD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 31 اردیبهشت 1396
نمایندگی زیمنس دستور AD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور AD محتوای آکومولاتور ACCU1 را با محتوای ACCU2 بیت به بیت AND کرده و نتیجه را در ACCU1 ذخیره می نماید.

ادامه مطلب

دستور XW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 31 اردیبهشت 1396
دستور XW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستور مشابه دستورات قبلی است ، ولی عملکرد آن XOR می باشد.

ادامه مطلب

دستور OW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 31 اردیبهشت 1396
دستور OW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستور مشابه دستور AW است ، فقط عملکرد آن Or می باشد.

ادامه مطلب

دستور AW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 اردیبهشت 1396
دستور AW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور AW محتوای آکومولاتور ACCU1-L را با محتوای ACCU2-L بیت به بیت AND کرده و نتیجه را در ACCU1-L ذخیره مینماید.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستورات عملیات منطقی روی Word(Word Logic Instructions)

ارسال شده در تاریخ: 18 اردیبهشت 1396
نمایندگی زیمنس دستورات عملیات منطقی روی WordWord Logic Instructions

این دستورات ، یک جفت Word یا یک جفت Dword را بیت به بیت بصورت منطق بولی (Boolean Logic) با هم ترکیب می کند.

ادامه مطلب

استفاده از دستور دستور RRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 اردیبهشت 1396
استفاده از دستور دستور RRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور RRD محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت راست چرخش می دهد.

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.