Work Memory یا همان مموری در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 11 مرداد 1395
Work Memory یا همان مموری در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این حافظه زیمنس، بخش اجرایی برنامه ها را در بر می گیرد. بعنوان مثال، یک فانکشن فقط در زمانی که صدا زده می شود، وارد این حافظه می گردد...

ادامه مطلب

انواع حافظه در CPU های 300 اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 11 مرداد 1395
انواع حافظه در CPU های 300 اتوماسیون صنعتی زیمنس

وقتی برنامه ی کاربر شامل پیکربندی سخت افزار، تنظیمات شبکه، دستورات برنامه نویسی و سایر جزئیات به CPU ارسال (Download) می شود...

ادامه مطلب

سیکل اسکن CPU در سیستم های اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 11 مرداد 1395
سیکل اسکن CPU در سیستم های اتوماسیون صنعتی زیمنس

همانطور که گفته شد وقتی PLC زیمنس روشن می شود، ابتدا مرحله ی راه اندازی (Startup) را طی می کند و اگر برنامه ای از قبل برای این مرحله نوشته شده باشد، آن را اجرا می کند...

ادامه مطلب

شرح دقیق مراحل تغییر مد های کاری در کنترل زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 03 مرداد 1395
شرح دقیق مراحل تغییر مد های کاری در کنترل زیمنس

شکل زیر مراحل تغییر مد های CPU را نشان می دهد. توضیحات مربوطه در جدول زیر آن آمده است...

ادامه مطلب

اولویت مد های کاری CPU زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 03 مرداد 1395
اولویت مد های کاری CPU زیمنس

اگر در اتوماسیون صنعتی زیمنس چند مد بطور همزمان درخواست شود، مدی که دارای اولویت بالاتری است، انتخاب می شود...

ادامه مطلب

مدهای کاری در CPU زیمنس توصیف شده توسط شرکت زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 03 مرداد 1395
مدهای کاری در CPU زیمنس توصیف شده توسط شرکت زیمنس

Stop : در این مد، پردازش برنامه متوقف می شود، CPU به I/O ها دسترسی ندارد و بصورت Read و Write قابل دسترسی است...

ادامه مطلب

پیکر بندی CPU در محیط HW Config

ارسال شده در تاریخ: 31 تیر 1395
پیکر بندی CPU در محیط HW Config

اگر CPU از نوع استاندارد باشد که فقط پورت MPI دارد، مطابق تصویر فوق وارد می شود ولی اگر CPU دارای پورت DP باشد...

ادامه مطلب

مقایسه ی CPU های قدیمی و جدید S7-300

ارسال شده در تاریخ: 31 تیر 1395
مقایسه ی CPU های قدیمی و جدید S7300

CPU های نسل جدید S7-300 ظاهری متفاوت با نوع قدیمی دارند. عمده تفاوت CPU های جدید با CPU های قدیمی عبارتست از...

ادامه مطلب

LEDهای CPU در کنترل زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 28 تیر 1395
LEDهای CPU در کنترل زیمنس

بر روی CPU شش عدد LED نصب شده که با توجه به مدل CPU تعداد آن متفاوت خواهد بود. در شکل زیر نزدیک LEDهای CPU دیده می شود...

ادامه مطلب

سخت افزار CPU در کنترل زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 28 تیر 1395
سخت افزار CPU در کنترل زیمنس

آشنایی با سخت افزار CPU از ضروریات کار با یک PLC است و به همین دلیل در تصویر زیر یک CPU کامپکت به همراه جزییات سخت افزاری آن نشان داده شده است...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.