نمایندگی زیمنس دستور AD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 31 اردیبهشت 1396
نمایندگی زیمنس دستور AD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور AD محتوای آکومولاتور ACCU1 را با محتوای ACCU2 بیت به بیت AND کرده و نتیجه را در ACCU1 ذخیره می نماید.

ادامه مطلب

دستور XW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 31 اردیبهشت 1396
دستور XW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستور مشابه دستورات قبلی است ، ولی عملکرد آن XOR می باشد.

ادامه مطلب

دستور OW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 31 اردیبهشت 1396
دستور OW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستور مشابه دستور AW است ، فقط عملکرد آن Or می باشد.

ادامه مطلب

دستور AW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 اردیبهشت 1396
دستور AW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور AW محتوای آکومولاتور ACCU1-L را با محتوای ACCU2-L بیت به بیت AND کرده و نتیجه را در ACCU1-L ذخیره مینماید.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستورات عملیات منطقی روی Word(Word Logic Instructions)

ارسال شده در تاریخ: 18 اردیبهشت 1396
نمایندگی زیمنس دستورات عملیات منطقی روی WordWord Logic Instructions

این دستورات ، یک جفت Word یا یک جفت Dword را بیت به بیت بصورت منطق بولی (Boolean Logic) با هم ترکیب می کند.

ادامه مطلب

استفاده از دستور دستور RRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 اردیبهشت 1396
استفاده از دستور دستور RRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور RRD محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت راست چرخش می دهد.

ادامه مطلب

استفاده از دستور دستور RLD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 اردیبهشت 1396
استفاده از دستور دستور RLD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور RLD محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت چپ چرخش می دهد.

ادامه مطلب

دستور SRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اردیبهشت 1396
دستور SRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SRD برای شیفت راست یک DWord بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستور SLD

ارسال شده در تاریخ: 12 اردیبهشت 1396
نمایندگی زیمنس دستور SLD

دستور SLD برای شیفت چپ یک DWord بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت چپ شیفت می دهد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستور SRW

ارسال شده در تاریخ: 12 اردیبهشت 1396
نمایندگی زیمنس دستور SRW

دستور SRW برای شیفت راست یک Word بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1-L را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.