Upload از محیط Simatic Manager اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 22 خرداد 1396
Upload از محیط Simatic Manager اتوماسیون زیمنس

از محیط Simatic Manager می توان کلیه اطلاعات دانلود شده به PLC را Upload نمود . لازم به ذکر است که Upload کردن در تمام مد های کاری PLC امکان پذیر است و باعث توقف CPU نمی شود.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دانلود بلاک های برنامه نویسی

ارسال شده در تاریخ: 22 خرداد 1396
نمایندگی زیمنس دانلود بلاک های برنامه نویسی

معمولاً اگر اطلاعات پیکربندی سخت افزار یک مرتبه دانلود شود، در ادامه نیازی به دانلود مجدد آن نیست، مگر اینکه تغییراتی در تنظیمات کارت ها صورت گرفته باشد.

ادامه مطلب

دانلود تمام اطلاعت پروژه اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 22 خرداد 1396
دانلود تمام اطلاعت پروژه اتوماسیون زیمنس

برای دیدن نحوه دانلود تمام اطلاعات پروژه زیمنس به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب

ارتباط Online از طریق Simatic Manager زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 22 خرداد 1396
ارتباط Online از طریق Simatic Manager زیمنس

در محیط Simatic Manager اتوماسیون زیمنس می توان کل اطلاعات یک پروژه یا قسمتی از آن را به PLC نمایندگی زیمنس دانلود یا از آن Upload نمود. قبل از برقراری ارتباط ، لازم است...

ادامه مطلب

ارتباطات Online در اتوماسیون صنعتی زیمنس ایران

ارسال شده در تاریخ: 21 خرداد 1396
ارتباطات Online در اتوماسیون صنعتی زیمنس ایران

در اتوماسیون زیمنس انتقال اطلاعات از کامپیوتر به PLC را Download و عکس آن ، یعنی انتقال اطلاعات از PLC به کامپیوتر را Upload می گویند.

ادامه مطلب

استفاده از FC106 برای ارسال سیگنال به خروجی آنالوگ زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 16 خرداد 1396
استفاده از FC106 برای ارسال سیگنال به خروجی آنالوگ زیمنس

در اتوماسیون صنعتی زیمنس CPU بر اساس برنامه کاربر ، سیگنال را به کارت خروجی آنالوگ ارسال میکند. این سیگنال بصورت 16 بیت است که مقدار آن بین 0 … 27648 میباشد.

ادامه مطلب

پایه های ورودی و خروجی FC105 با نام سمبلیک Scale اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 16 خرداد 1396
پایه های ورودی و خروجی FC105 با نام سمبلیک Scale اتوماسیون صنعتی زیمنس

در اتوماسیون زیمنس در واقع ، مقدار وارد شده پایه IN در بازه LO_LIM و HI_LIM ، Scale می شود و در پایه خروجی OUT مقدار کالیبره شده ارائه میگردد.

ادامه مطلب

استفاده از FC105 جهت کالیبره کردن ورودی آنالوگ زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 16 خرداد 1396
استفاده از FC105 جهت کالیبره کردن ورودی آنالوگ زیمنس

سیگنال های ورودی آنالوگ در کارت AI زیمنس به معادل دیجیتال تبدیل می شوند. پس از تبدیل ، وارد CPU شده و برای برنامه نویسی آماده می شود ولی...

ادامه مطلب

نحوه ی ایجاد Library در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 16 خرداد 1396
نحوه ی ایجاد Library در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در محیط SIMATIC MANAGER از منوی File > New استفاده کرده و در پنجره ای که باز میشود ، سربرگ Libraries زیمنس را انتخاب میکنیم سپس اسم دلخواهی به آن اختصاص دادخ و...

ادامه مطلب

استفاده از فانکشن های استاندارد در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 16 خرداد 1396
استفاده از فانکشن های استاندارد در اتوماسیون زیمنس

منظور از فانکشن های استاندارد ، فانکشن ها و فانکشن بلاک هایی هستند که در Library نرم افزار S7 زیمنس موجود می باشند. این فانکشن ها در برنامه LAD/STL/FBD و در ...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.