نحوه ی استفاده از دستورات کنترل برنامه زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 28 فروردین 1396
نحوه ی استفاده از دستورات کنترل برنامه زیمنس

دستورات کنترل برنامه در پوشه ی Program Control از قسمت Program Element وجود دارند. این دستورات به طور کلی...

ادامه مطلب

استفاده از دستور پرش در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 28 فروردین 1396
استفاده از دستور پرش در اتوماسیون زیمنس

از دستور پرش (jump) میتوان برای کنترل لاجیک برنامه استفاده کرد، به طوری که در طول سیکل اسکن، برنامه از روی برخی دستورات پرش کرده و آنها را اجرا نکند.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: استفاده از توابع ریاضی

ارسال شده در تاریخ: 28 فروردین 1396
نمایندگی زیمنس استفاده از توابع ریاضی

نحوه استفاده از توابع ریاضی در اتوماسیون صنعتی زیمنس.

ادامه مطلب

دستورات R در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 فروردین 1396
دستورات R در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

از دستورات R برای انجام عملیات های ریاضی بر روی ACCU1 و ACCU2 استفاده میشود.

ادامه مطلب

استفاده از عملیات محاسباتی اعداد اعشاری در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 فروردین 1396
استفاده از عملیات محاسباتی اعداد اعشاری در اتوماسیون زیمنس

دستورات محاسبات اعشاری نیز در قسمت Program Element و در پوشه ی Floating Point وجود دارند. این دستورات...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستور (MOD) Division Remainder Double Integer (32-bit)

ارسال شده در تاریخ: 20 فروردین 1396
نمایندگی زیمنس دستور MOD Division Remainder Double Integer 32bit

دستور MOD برای محاسبه ی باقیمانده تقسیم دو عدد صحیح 32 بیتی به کار میرود.

ادامه مطلب

دستورات D در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 فروردین 1396
دستورات D در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

دستور های D در برنامه نویسی زیمنس برای انجام عملیات های ریاضی بر دو عدد صحیح 32 بیتی.

ادامه مطلب

دستور Divide Integer (/I) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 فروردین 1396
دستور Divide Integer I در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستور برای تقسیم دو مقدار عدد صحیح به کار میرود ( ثابت یا متغیر ).

ادامه مطلب

دستور Multiply Integer (*i) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1396
دستور Multiply Integer i در اتوماسیون صنعتی زیمنس

از این دستور ، برای نصب کردن دو عدد صحیح شانزده بیتی در هم استفاده میشود.

ادامه مطلب

دستور Subtract Integer (-i) در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1396
دستور Subtract Integer i در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

این دستور برای کم کردن دو مقدار عدد صحیح به کار میرود (ثابت یا متغیر ) نکته مهم این است که مقدار IN2 از IN1 کم میشود.

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.