معرفی OB88 ( Processing Interrupt ) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 شهریور 1396
معرفی OB88 Processing Interrupt نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با OB88 ( Processing Interrupt ) نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

معرفی OB87 ( Communication Error ) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 شهریور 1396
معرفی OB87 Communication Error نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این OB مربوط به خطا های شبکه MPI می باشد. همانطور که می دانید ، شبکه MPI به عنوان یک شبکه ی انحصاری فقط در...

ادامه مطلب

خطاهای موسوم در OB86 نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 شهریور 1396
خطاهای موسوم در OB86 نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس OB86 اگر چه بنام اشکالات رک موسوم است ، ولی توسط سیستم عامل در شرایط زیر فرا خوانده می شود و اگر موجود نباشد ، CPU متوقف...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: خطاهای متغیر محلی OB85_FLT_ID

ارسال شده در تاریخ: 25 شهریور 1396
نمایندگی زیمنس خطاهای متغیر محلی OB85_FLT_ID

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با خطاهای متغیر محلی OB85_FLT_ID نمایندگی زیمنس آشناه خواهید شد.

ادامه مطلب

معرفی OB85 ( Programming Access Error ) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 شهریور 1396
معرفی OB85 Programming Access Error نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس سیستم عامل CPU بلاک OB85 را در شرایط زیر فرا می خواند و اگر موجود نباشد ، متوقف...

ادامه مطلب

معرفی OB84 ( CPU Hardware Error ) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 شهریور 1396
معرفی OB84 CPU Hardware Error نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس سیستم عامل CPU بلاک OB84 را در شرایطی مانند زیر فرا می خواند و اگر موجود نباشد ، متوقف...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: اطلاعاتی که OB83 توسط متغیر های محلی خود بر می گرداند

ارسال شده در تاریخ: 19 شهریور 1396
نمایندگی زیمنس اطلاعاتی که OB83 توسط متغیر های محلی خود بر می گرداند

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با اطلاعاتی که OB83 توسط متغیر های محلی خود بر می گرداند آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

معرفی OB83 ( Insert / Remove Error ) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 شهریور 1396
معرفی OB83 Insert Remove Error نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس وقتی PLC روشن می شود ، CPU قبل از هر چیز چک می کند که آیا ماژول های پیکربندی شده که اطلاعات آنها به...

ادامه مطلب

در هنگام بروز خطا در ارتباط با شبکه Modbus نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 11 شهریور 1396
در هنگام بروز خطا در ارتباط با شبکه Modbus نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس خطا های ارتباطی در شبکه ی Modbus و در حالت پیش فرض قابل تشخیص نیستند. اگر در حال ارتباط کابل شبکه ی Modbus...

ادامه مطلب

در هنگام برطرف شدن خطای DP_Slave نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 11 شهریور 1396
در هنگام برطرف شدن خطای DP_Slave نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در شرایطی که CPU دارای پورت DP بوده و تجهیزی مانند Remote I/O به آن متصل شده باشد ، اگر خطای ارتباط با شبکه به وجود بیاید...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.