استفاده از عملیات محاسباتی اعداد اعشاری در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 فروردین 1396
استفاده از عملیات محاسباتی اعداد اعشاری در اتوماسیون زیمنس

دستورات محاسبات اعشاری نیز در قسمت Program Element و در پوشه ی Floating Point وجود دارند. این دستورات...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستور (MOD) Division Remainder Double Integer (32-bit)

ارسال شده در تاریخ: 20 فروردین 1396
نمایندگی زیمنس دستور MOD Division Remainder Double Integer 32bit

دستور MOD برای محاسبه ی باقیمانده تقسیم دو عدد صحیح 32 بیتی به کار میرود.

ادامه مطلب

دستورات D در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 فروردین 1396
دستورات D در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

دستور های D در برنامه نویسی زیمنس برای انجام عملیات های ریاضی بر دو عدد صحیح 32 بیتی.

ادامه مطلب

دستور Divide Integer (/I) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 فروردین 1396
دستور Divide Integer I در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستور برای تقسیم دو مقدار عدد صحیح به کار میرود ( ثابت یا متغیر ).

ادامه مطلب

دستور Multiply Integer (*i) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1396
دستور Multiply Integer i در اتوماسیون صنعتی زیمنس

از این دستور ، برای نصب کردن دو عدد صحیح شانزده بیتی در هم استفاده میشود.

ادامه مطلب

دستور Subtract Integer (-i) در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1396
دستور Subtract Integer i در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

این دستور برای کم کردن دو مقدار عدد صحیح به کار میرود (ثابت یا متغیر ) نکته مهم این است که مقدار IN2 از IN1 کم میشود.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستور (Add Integer (+I

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1396
نمایندگی زیمنس دستور Add Integer I

از این دستور برای جمع کردن دو عدد ثابت یا دو عدد متغیر یا یک عدد ثابت و یک عدد متغیر ، استفاده کرده و نتیجه را از طریق پایه ی OUT به یک حافظه از Memory یا Data Block وارد می کنیم.

ادامه مطلب

استفاده از دستورات عملیات محاسباتی اعداد صحیح اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 17 فروردین 1396
استفاده از دستورات عملیات محاسباتی اعداد صحیح اتوماسیون زیمنس

دستورات محاسباتی ، آکومولاتور های 1 و 2 را با هم ترکیب کرده و نتیجه را در...

ادامه مطلب

دستور (RND-) Round to Lower Double Integer

ارسال شده در تاریخ: 09 فروردین 1396
دستور RND Round to Lower Double Integer

آموزش های برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس: دستور RND- عدد اعشاری 32 بیتی را به عدد صحیح 32 بیتی (Double Integer) تبدیل کرده و با حذف قسمت اعشاری

ادامه مطلب

دستور (RND+) Round to Upper Double Integer در برنامه نویسی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 09 فروردین 1396
دستور RND Round to Upper Double Integer در برنامه نویسی زیمنس

از سری آموزش های نمایندگی زیمنس: دستور RND+ عدد اعشاری 32 بیتی را به عدد صحیح 32 بیتی (Double Integer) تبدیل کرده و با حذف قسمت اعشاری ، آن را به عدد صحیح ...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.