دستور (NEGR) Tows Complement Floating Point (32-bit)

ارسال شده در تاریخ: 14 اسفند 1395
دستور NEGR Tows Complement Floating Point 32bit

برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس: دستور NEGR یک عدد اعشاری 32 بیتی را که در ACCU1 بار شده است را منفی می کند.

ادامه مطلب

دستور (NEGD) Tows Complement Double Integer (32-bit)

ارسال شده در تاریخ: 14 اسفند 1395
دستور NEGD Tows Complement Double Integer 32bit

در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس دستور NEGD شبیه دستور NEGI می باشد ، ولی با 32 بیت کار می کند ، یعنی یک عدد صحیح 32 بیتی را که در ACCU1 بار شده است ، متمم دو می کند...

ادامه مطلب

دستور (NEGD) Tows Complement Double Integer (32-bit)

ارسال شده در تاریخ: 14 اسفند 1395
دستور NEGD Tows Complement Double Integer 32bit

در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس دستور NEGD شبیه دستور NEGI می باشد ، ولی با 32 بیت کار می کند ، یعنی یک عدد صحیح 32 بیتی را که در ACCU1 بار شده است ، متمم دو می کند...

ادامه مطلب

دستور (INVD) Ones Complement Double Integer (32-bit)

ارسال شده در تاریخ: 13 اسفند 1395
دستور INVD Ones Complement Double Integer 32bit

از سری آموزش های نمایندگی زیمنس ایران درباره برنامه نویسی در اتوماسیون زیمنس دستور Ones Complement Double Integer را فرا خواهید گرفت...

ادامه مطلب

دستور (INVI) Ones Complement Integer (16-bit) اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 02 اسفند 1395
دستور INVI Ones Complement Integer 16bit اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: دستور INVI تک تک بیت های یک عدد صحیح 16 بیتی را که در ACCU1-L بار شده است ، متمم یک می­کند.

ادامه مطلب

دستور (DTR) Double Integer (32-bit) to Floating-Point (32-bit)

ارسال شده در تاریخ: 02 اسفند 1395
دستور DTR Double Integer 32bit to FloatingPoint 32bit

در برنامه نویسی تجهیزات اتوماسیون زیمنس، دستور DTR یک عدد صحیح 32 بیتی را که در ACCU1 بار شده است ، به عدد اعشاری 32 بیتی (Real) که دقت بیشتر دارد ، تبدیل می­نماید.

ادامه مطلب

دستور (DTB) Double Integer (32-bit) to BCD در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 02 اسفند 1395
دستور DTB Double Integer 32bit to BCD در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس، دستور DTB یک عدد صحیح 32 بیتی را که در ACCU1 بار شده است، به عدد BCD هفت شماره ای تبدیل می نماید

ادامه مطلب

دستور (ITD) Integer (16-bit) to Doble Integer (32-bit) در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 02 اسفند 1395
دستور ITD Integer 16bit to Doble Integer 32bit در اتوماسیون زیمنس

در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس، دستور ITD یک عدد صحیح 16 بیتی را که در ACCU1-L بار شده است ، به عدد صحیح 32 بیتی تبدیل می­نماید...

ادامه مطلب

دستور (BTD) BCD to Double Integer (32-bit) در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 بهمن 1395
دستور BTD BCD to Double Integer 32bit در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: دستور BTD یک عدد BCD هفت شماره ای را که در ACCU1 بار شده است ، به عدد صحیح (Integer) 32 بیتی تبدیل مینماید...

ادامه مطلب

دستور (ITB) Integer to BCD در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 بهمن 1395
دستور ITB Integer to BCD در اتوماسیون زیمنس

دستور (ITB) Integer to BCD در اتوماسیون زیمنس: دستور ITB یک عدد صحیح 16 بیتی راکه در ACCU1-L بار شده است ، به عدد BCD سه شماره ای تبدیل می­نماید.

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.