دستور Subtract Integer (-i) در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1396
دستور Subtract Integer i در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

این دستور برای کم کردن دو مقدار عدد صحیح به کار میرود (ثابت یا متغیر ) نکته مهم این است که مقدار IN2 از IN1 کم میشود.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستور (Add Integer (+I

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1396
نمایندگی زیمنس دستور Add Integer I

از این دستور برای جمع کردن دو عدد ثابت یا دو عدد متغیر یا یک عدد ثابت و یک عدد متغیر ، استفاده کرده و نتیجه را از طریق پایه ی OUT به یک حافظه از Memory یا Data Block وارد می کنیم.

ادامه مطلب

استفاده از دستورات عملیات محاسباتی اعداد صحیح اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 17 فروردین 1396
استفاده از دستورات عملیات محاسباتی اعداد صحیح اتوماسیون زیمنس

دستورات محاسباتی ، آکومولاتور های 1 و 2 را با هم ترکیب کرده و نتیجه را در...

ادامه مطلب

دستور (RND-) Round to Lower Double Integer

ارسال شده در تاریخ: 09 فروردین 1396
دستور RND Round to Lower Double Integer

آموزش های برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس: دستور RND- عدد اعشاری 32 بیتی را به عدد صحیح 32 بیتی (Double Integer) تبدیل کرده و با حذف قسمت اعشاری

ادامه مطلب

دستور (RND+) Round to Upper Double Integer در برنامه نویسی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 09 فروردین 1396
دستور RND Round to Upper Double Integer در برنامه نویسی زیمنس

از سری آموزش های نمایندگی زیمنس: دستور RND+ عدد اعشاری 32 بیتی را به عدد صحیح 32 بیتی (Double Integer) تبدیل کرده و با حذف قسمت اعشاری ، آن را به عدد صحیح ...

ادامه مطلب

آموزش اتوماسیون زیمنس: دستور (TRUNC) Truncate

ارسال شده در تاریخ: 09 فروردین 1396
آموزش اتوماسیون زیمنس دستور TRUNC Truncate

نمایندگی زیمنس ایران: در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس دستور TRUNC عدد اعشاری 32 بیتی را به عدد صحیح 32 بیتی (Double Integer) تبدیل کرده و ...

ادامه مطلب

دستور (RND) Round در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 02 فروردین 1396
دستور RND Round در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

از سری آموزش های نمایندگی زیمنس ایران: در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس، دستور RND عدد اعشاری 32 بیتی را به عدد صحیح 32 بیتی (Double Integer) تبدیل کرده و با حذف قسمت اعشاری...

ادامه مطلب

دستور (NEGR) Tows Complement Floating Point (32-bit)

ارسال شده در تاریخ: 14 اسفند 1395
دستور NEGR Tows Complement Floating Point 32bit

برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس: دستور NEGR یک عدد اعشاری 32 بیتی را که در ACCU1 بار شده است را منفی می کند.

ادامه مطلب

دستور (NEGD) Tows Complement Double Integer (32-bit)

ارسال شده در تاریخ: 14 اسفند 1395
دستور NEGD Tows Complement Double Integer 32bit

در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس دستور NEGD شبیه دستور NEGI می باشد ، ولی با 32 بیت کار می کند ، یعنی یک عدد صحیح 32 بیتی را که در ACCU1 بار شده است ، متمم دو می کند...

ادامه مطلب

دستور (NEGD) Tows Complement Double Integer (32-bit)

ارسال شده در تاریخ: 14 اسفند 1395
دستور NEGD Tows Complement Double Integer 32bit

در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس دستور NEGD شبیه دستور NEGI می باشد ، ولی با 32 بیت کار می کند ، یعنی یک عدد صحیح 32 بیتی را که در ACCU1 بار شده است ، متمم دو می کند...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.