دستور (INVI) Ones Complement Integer (16-bit) اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 02 اسفند 1395
دستور INVI Ones Complement Integer 16bit اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: دستور INVI تک تک بیت های یک عدد صحیح 16 بیتی را که در ACCU1-L بار شده است ، متمم یک می­کند.

ادامه مطلب

دستور (DTR) Double Integer (32-bit) to Floating-Point (32-bit)

ارسال شده در تاریخ: 02 اسفند 1395
دستور DTR Double Integer 32bit to FloatingPoint 32bit

در برنامه نویسی تجهیزات اتوماسیون زیمنس، دستور DTR یک عدد صحیح 32 بیتی را که در ACCU1 بار شده است ، به عدد اعشاری 32 بیتی (Real) که دقت بیشتر دارد ، تبدیل می­نماید.

ادامه مطلب

دستور (DTB) Double Integer (32-bit) to BCD در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 02 اسفند 1395
دستور DTB Double Integer 32bit to BCD در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس، دستور DTB یک عدد صحیح 32 بیتی را که در ACCU1 بار شده است، به عدد BCD هفت شماره ای تبدیل می نماید

ادامه مطلب

دستور (ITD) Integer (16-bit) to Doble Integer (32-bit) در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 02 اسفند 1395
دستور ITD Integer 16bit to Doble Integer 32bit در اتوماسیون زیمنس

در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس، دستور ITD یک عدد صحیح 16 بیتی را که در ACCU1-L بار شده است ، به عدد صحیح 32 بیتی تبدیل می­نماید...

ادامه مطلب

دستور (BTD) BCD to Double Integer (32-bit) در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 بهمن 1395
دستور BTD BCD to Double Integer 32bit در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: دستور BTD یک عدد BCD هفت شماره ای را که در ACCU1 بار شده است ، به عدد صحیح (Integer) 32 بیتی تبدیل مینماید...

ادامه مطلب

دستور (ITB) Integer to BCD در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 بهمن 1395
دستور ITB Integer to BCD در اتوماسیون زیمنس

دستور (ITB) Integer to BCD در اتوماسیون زیمنس: دستور ITB یک عدد صحیح 16 بیتی راکه در ACCU1-L بار شده است ، به عدد BCD سه شماره ای تبدیل می­نماید.

ادامه مطلب

دستور (BTI) BCD to Integer در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 بهمن 1395
دستور BTI BCD to Integer در اتوماسیون زیمنس

در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس، دستور BTI یک عدد BCD سه شماره ای را که در ACCU1-L بار شده به عدد صحیح (Integer) 16 بیتی تبدیل می نماید...

ادامه مطلب

استفاده از دستورات تبدیل (Converter) در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 بهمن 1395
استفاده از دستورات تبدیل Converter در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس دستورات Converter، عملیات تبدیل را انجام میدهند و میتوان آنها را به 4 دسته زیر تقسیم نمود...

ادامه مطلب

استفاده از دستورات مقایسه ای در برنامه نویسی PLC ها

ارسال شده در تاریخ: 22 بهمن 1395
استفاده از دستورات مقایسه ای در برنامه نویسی PLC ها

نماینده زیمنس: با استفاده از دستورات مقایسه میتوان دو عدد صحیح 16 بیتی ، دو عدد صحیح 32 بیتی یا دو عدد حقیقی را با هم مقایسه کرد...

ادامه مطلب

دستورات کانترها در برنامه نویسی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 22 بهمن 1395
دستورات کانترها در برنامه نویسی زیمنس

کانتر ها یا شمارنده ها در برنامه نویسی زیمنس المان هایی هستند که برای شمارش به صورت افزایشی یا کاهشی به کار میروند. کانترهای S7 نیز مانند تایمر های S7 ناحیه ی خاصی از حافظه CPU را بخود اختصاص داده اند.

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.