دستور SSI در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 اردیبهشت 1396
دستور SSI در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SSI برای شیفت راست یک عدد صحیح علامت دار (مثبت یا منفی) بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1-L را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: استفاده از دستورات شیفت و چرخش (Shift and Rotate Instructions)

ارسال شده در تاریخ: 05 اردیبهشت 1396
نمایندگی زیمنس استفاده از دستورات شیفت و چرخش Shift and Rotate Instructions

دستورات شیفت برای جابجایی بیت به بیت محتویات آکومولاتور 1 به چپ یا راست بکار می روند. شیفت به چپ معادل عمل ضرب است.

ادامه مطلب

نحوه استفاده از دستور Return (RET) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 اردیبهشت 1396
نحوه استفاده از دستور Return RET در اتوماسیون صنعتی زیمنس

از این دستور برای پایان دادن به پردازش یک فانکشن و برگشت به فانکشن قبلی استفاده می شود.

ادامه مطلب

دستور (MCR) Master Control Relay اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 28 فروردین 1396
دستور MCR Master Control Relay اتوماسیون زیمنس

دستورات MCR مانند یک سوئیچ اصلی برای قطع و وصل تغذیه عمل میکنند.

ادامه مطلب

نحوه ی استفاده از دستورات کنترل برنامه زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 28 فروردین 1396
نحوه ی استفاده از دستورات کنترل برنامه زیمنس

دستورات کنترل برنامه در پوشه ی Program Control از قسمت Program Element وجود دارند. این دستورات به طور کلی...

ادامه مطلب

استفاده از دستور پرش در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 28 فروردین 1396
استفاده از دستور پرش در اتوماسیون زیمنس

از دستور پرش (jump) میتوان برای کنترل لاجیک برنامه استفاده کرد، به طوری که در طول سیکل اسکن، برنامه از روی برخی دستورات پرش کرده و آنها را اجرا نکند.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: استفاده از توابع ریاضی

ارسال شده در تاریخ: 28 فروردین 1396
نمایندگی زیمنس استفاده از توابع ریاضی

نحوه استفاده از توابع ریاضی در اتوماسیون صنعتی زیمنس.

ادامه مطلب

دستورات R در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 فروردین 1396
دستورات R در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

از دستورات R برای انجام عملیات های ریاضی بر روی ACCU1 و ACCU2 استفاده میشود.

ادامه مطلب

استفاده از عملیات محاسباتی اعداد اعشاری در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 فروردین 1396
استفاده از عملیات محاسباتی اعداد اعشاری در اتوماسیون زیمنس

دستورات محاسبات اعشاری نیز در قسمت Program Element و در پوشه ی Floating Point وجود دارند. این دستورات...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستور (MOD) Division Remainder Double Integer (32-bit)

ارسال شده در تاریخ: 20 فروردین 1396
نمایندگی زیمنس دستور MOD Division Remainder Double Integer 32bit

دستور MOD برای محاسبه ی باقیمانده تقسیم دو عدد صحیح 32 بیتی به کار میرود.

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.