استفاده از دستور دستور RLD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 اردیبهشت 1396
استفاده از دستور دستور RLD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور RLD محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت چپ چرخش می دهد.

ادامه مطلب

دستور SRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اردیبهشت 1396
دستور SRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SRD برای شیفت راست یک DWord بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستور SLD

ارسال شده در تاریخ: 12 اردیبهشت 1396
نمایندگی زیمنس دستور SLD

دستور SLD برای شیفت چپ یک DWord بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت چپ شیفت می دهد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستور SRW

ارسال شده در تاریخ: 12 اردیبهشت 1396
نمایندگی زیمنس دستور SRW

دستور SRW برای شیفت راست یک Word بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1-L را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

ادامه مطلب

دستور SLW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اردیبهشت 1396
دستور SLW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SLW برای شیفت چپ یک Word بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1-L را بیت به بیت به سمت چپ شیفت می دهد.

ادامه مطلب

دستور SSD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 اردیبهشت 1396
دستور SSD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SSD برای شیفت راست یک عدد صحیح 32 بیتی علامت دار (مثبت یا منفی) بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

ادامه مطلب

دستور SSI در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 اردیبهشت 1396
دستور SSI در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SSI برای شیفت راست یک عدد صحیح علامت دار (مثبت یا منفی) بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1-L را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: استفاده از دستورات شیفت و چرخش (Shift and Rotate Instructions)

ارسال شده در تاریخ: 05 اردیبهشت 1396
نمایندگی زیمنس استفاده از دستورات شیفت و چرخش Shift and Rotate Instructions

دستورات شیفت برای جابجایی بیت به بیت محتویات آکومولاتور 1 به چپ یا راست بکار می روند. شیفت به چپ معادل عمل ضرب است.

ادامه مطلب

نحوه استفاده از دستور Return (RET) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 اردیبهشت 1396
نحوه استفاده از دستور Return RET در اتوماسیون صنعتی زیمنس

از این دستور برای پایان دادن به پردازش یک فانکشن و برگشت به فانکشن قبلی استفاده می شود.

ادامه مطلب

دستور (MCR) Master Control Relay اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 28 فروردین 1396
دستور MCR Master Control Relay اتوماسیون زیمنس

دستورات MCR مانند یک سوئیچ اصلی برای قطع و وصل تغذیه عمل میکنند.

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.