نمایندگی زیمنس: قابلیت های ET200S در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 اسفند 1396
نمایندگی زیمنس قابلیت های ET200S در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس ET200S می تواند مجهز به استارتر موتور باشد که موتورهای تا 7.5 Kw را تغذیه کند. این ماژول حاوی...

ادامه مطلب

سوالات درباره AS نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 اسفند 1396
سوالات درباره AS نمایندگی زیمنس

در پاسخ سؤالات باید اذعان نمود که این ساختار به صورت فنی اقتصادی ارائه شده. از دیدگاه فنی یا فاصله AS با فیلد زیاد نبوده است و در...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: Active Bus های اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اسفند 1396
نمایندگی زیمنس Active Bus های اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس در نوع معمولی ریل مورد استفاده شبیه S7-300 اتوماسیون زیمنس است و کارت های I/O از طریق Backplane Connector پشت کارت ها به...

ادامه مطلب

شبکه Profibus DP نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اسفند 1396
شبکه Profibus DP نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این شبکه مهم ترین شبکه ی فیلد باس به کار رفته در PCS7است. برای جمع آوری I/O ها در PCS7 اتوماسیون زیمنس معمولا از...

ادامه مطلب

اجزای شبکه Fieldbus نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اسفند 1396
اجزای شبکه Fieldbus نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس تجهیزات به کار رفته در این سطح متنوع و گسترده هستند.شبکه ای که برای ارتباط AS با فیلد استفاده می شود Profibus-DP است.

ادامه مطلب

اجزای شبکه MES/ERP Bus در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اسفند 1396
اجزای شبکه MESERP Bus در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس منظور از MES سیستم هایی است که برای فرایند تولیدی خاصی طراحی می شود این سیستم ها حاوی...

ادامه مطلب

اجزای شبکه یTerminal Bus در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 اسفند 1396
اجزای شبکه یTerminal Bus در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این شبکه برای ارتباط بین OS Server ها و Client ها به کار می رود که می تواند با Fast Ethernet پیاده سازی شود وقتی...

ادامه مطلب

سوئیچ های الکتریکی در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 اسفند 1396
سویچ های الکتریکی در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس ELS یک سوئیچ ساده برای استفاده درشبکه ی 100Mbps است. ESM یک سوئیچ با قابلیت های بیش تر نسبت به ELS برای استفاده...

ادامه مطلب

اجزای شبکه Plant Bus نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 اسفند 1396
اجزای شبکه Plant Bus نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس Plant Bus یا Process Bus شبکه اترنت صنعتی است که AS ها و OS Server و ES به آن متصل هستند.

ادامه مطلب

Maintenace Station واجزای آن در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 اسفند 1396
Maintenace Station واجزای آن در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این سیستم برای عیب یابی با امکانات Diagnostic قوی به کار می رود.از نظر سخت افزاری بهتر است مشخصات ارائه شده برای ES باشد.

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.