نمایندگی زیمنس: تفاوت معماری PLC و DCS

ارسال شده در تاریخ: 02 دی 1396
نمایندگی زیمنس تفاوت معماری PLC و DCS

که نام آن برگرفته از Programmable Logic Controller است ، از نظر لغوی مفهوم متمرکز بودن یا نبودن را به ذهن القا نمی کند ولی...

ادامه مطلب

تفاوت بین DCS و PLC در اتوماسیون صنعتی

ارسال شده در تاریخ: 02 دی 1396
تفاوت بین DCS و PLC در اتوماسیون صنعتی

در نگاه اولیه می توان گفت که DCS همان طور که از نامش پیداست ، سیستم کنترل غیر متمرکز است (Distributed Control System) به عبارت دیگر...

ادامه مطلب

فرآیند های Batch Process در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 02 دی 1396
فرآیند های Batch Process در نمایندگی زیمنس

فرآیند های Batch Process از نوع مختلط هستند که الگو های تولید در آن ها بسیار متنوع و زیاد است و برای...

ادامه مطلب

فرآیند Hybrid Process در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 آذر 1396
فرآیند Hybrid Process در نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با فرآیند Hybrid Process در نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

فرآیند Continuos Process در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 آذر 1396
فرآیند Continuos Process در نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با فرآیند Continuos Process در نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

فرآیند Discrete Process در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 آذر 1396
فرآیند Discrete Process در نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با فرآیند Discrete Process در نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

سیستم کنترل و اتوماسیون بسته به نوع فرآیند در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 آذر 1396
سیستم کنترل و اتوماسیون بسته به نوع فرآیند در نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با سیستم کنترل و اتوماسیون بسته به نوع فرآیند در نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

سیستم های کنترل فرآیند در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 آذر 1396
سیستم های کنترل فرآیند در نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با سیستم های کنترل فرآیند در نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

استفاده از FB42 برای کنترل پله ای نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 آذر 1396
استفاده از FB42 برای کنترل پله ای نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس روش فراخوانی این FB در LAD/STL/FBD شبیه روشی است که برای FB41 اتوماسیون زیمنس بیان شد.

ادامه مطلب

کار با زیر برنامه PID Control Parameter Assignment در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 آذر 1396
کار با زیر برنامه PID Control Parameter Assignment در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این برنامه ابزار تست و تنظیم لوپ PID است که در زیر شاخه Step7 برنامه نصب شده است و می توان آن را...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.