نمایندگی زیمنس: نکات نصب AS در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 اسفند 1396
نمایندگی زیمنس نکات نصب AS در اتوماسیون زیمنس

این نکته وجود دارد که در برخی کاربردها AS نمایندگی زیمنس در پانلی مجزا از پانل Remote I/O ها ولی نزدیک به آن و رد برخی کاربردهای تجهیزات Remote I/O همراه با...

ادامه مطلب

معرفی PCS7 Box در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 اسفند 1396
معرفی PCS7 Box در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس Box ترکیبی از ES و OS و AS در یک مجموعه کمپکت می باشد به عبارت دیگر یک کامپیوتر صنعتی که با CPU 416 و کارت شبکه پروفی باس و اترنت صنعتی مجهز شده است و...

ادامه مطلب

سایرشبکه های فیلد باس نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 اسفند 1396
سایرشبکه های فیلد باس نمایندگی زیمنس

در PCS7 نمایندگی زیمنس امکان استفاده از دیگر شبکه های فیلدباس مانند Modbus و Foundation Fieldbus و EIB وجود دارد.Modbus را می توان به...

ادامه مطلب

تفاوت ET200S و ET200M در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 اسفند 1396
تفاوت ET200S و ET200M در نمایندگی زیمنس

ET200S این ET از برخی جنبه ها نسبت به ET200M نمایندگی زیمنس مزیت و در برخی موارد نسبت به آن کاستی دارد.

ادامه مطلب

شبکه PA نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 اسفند 1396
شبکه PA نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس به شبکه ی PA می توان Transmitter و Actuator متصل نمود. اگر PCS7 برای کار با Profibus- PA استفاده می شود لازم است در...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: قابلیت های ET200S در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 اسفند 1396
نمایندگی زیمنس قابلیت های ET200S در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس ET200S می تواند مجهز به استارتر موتور باشد که موتورهای تا 7.5 Kw را تغذیه کند. این ماژول حاوی...

ادامه مطلب

سوالات درباره AS نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 اسفند 1396
سوالات درباره AS نمایندگی زیمنس

در پاسخ سؤالات باید اذعان نمود که این ساختار به صورت فنی اقتصادی ارائه شده. از دیدگاه فنی یا فاصله AS با فیلد زیاد نبوده است و در...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: Active Bus های اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اسفند 1396
نمایندگی زیمنس Active Bus های اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس در نوع معمولی ریل مورد استفاده شبیه S7-300 اتوماسیون زیمنس است و کارت های I/O از طریق Backplane Connector پشت کارت ها به...

ادامه مطلب

شبکه Profibus DP نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اسفند 1396
شبکه Profibus DP نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این شبکه مهم ترین شبکه ی فیلد باس به کار رفته در PCS7است. برای جمع آوری I/O ها در PCS7 اتوماسیون زیمنس معمولا از...

ادامه مطلب

اجزای شبکه Fieldbus نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اسفند 1396
اجزای شبکه Fieldbus نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس تجهیزات به کار رفته در این سطح متنوع و گسترده هستند.شبکه ای که برای ارتباط AS با فیلد استفاده می شود Profibus-DP است.

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.