نمایندگی زیمنس: نصب کارت های I/O در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 06 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نصب کارت های IO در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس قبل از نصب کارت های I/O لازم است کارت اینترفیس یعنی M153-1 اتوماسیون زیمنس نصب و تغذیه ی آن برقرار شود.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات نصب ET200M معمولی بدون قابلیت Redundancy

ارسال شده در تاریخ: 06 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات نصب ET200M معمولی بدون قابلیت Redundancy

در نمایندگی زیمنس ET200M را می توان روی ریل معمولی شبیه ریل S7-300 یا روی ریل با باس اکتیو نصب کرد. در هر دو حالت پس از...

ادامه مطلب

رک منبع تغذیه در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 اسفند 1396
رک منبع تغذیه در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس پس از نصب رک منبع تغذیه در اولین اسلات قار می گیرد. اگر منبع تغذیه از نوع PS407 باشد ورودی آن 230VAC و اگر از نوع PS405 باشد ورودی آن 24VDC است.

ادامه مطلب

نصب AS در پانل های مختلف نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 اسفند 1396
نصب AS در پانل های مختلف نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در این پانل ها AS مطابق شکل زیر نصب می گردد. در این شکل OLM که برای اتصال پروفی باس با فیبر نوری است نیز در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات نصب AS در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 اسفند 1396
نمایندگی زیمنس نکات نصب AS در اتوماسیون زیمنس

این نکته وجود دارد که در برخی کاربردها AS نمایندگی زیمنس در پانلی مجزا از پانل Remote I/O ها ولی نزدیک به آن و رد برخی کاربردهای تجهیزات Remote I/O همراه با...

ادامه مطلب

معرفی PCS7 Box در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 اسفند 1396
معرفی PCS7 Box در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس Box ترکیبی از ES و OS و AS در یک مجموعه کمپکت می باشد به عبارت دیگر یک کامپیوتر صنعتی که با CPU 416 و کارت شبکه پروفی باس و اترنت صنعتی مجهز شده است و...

ادامه مطلب

سایرشبکه های فیلد باس نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 اسفند 1396
سایرشبکه های فیلد باس نمایندگی زیمنس

در PCS7 نمایندگی زیمنس امکان استفاده از دیگر شبکه های فیلدباس مانند Modbus و Foundation Fieldbus و EIB وجود دارد.Modbus را می توان به...

ادامه مطلب

تفاوت ET200S و ET200M در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 اسفند 1396
تفاوت ET200S و ET200M در نمایندگی زیمنس

ET200S این ET از برخی جنبه ها نسبت به ET200M نمایندگی زیمنس مزیت و در برخی موارد نسبت به آن کاستی دارد.

ادامه مطلب

شبکه PA نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 اسفند 1396
شبکه PA نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس به شبکه ی PA می توان Transmitter و Actuator متصل نمود. اگر PCS7 برای کار با Profibus- PA استفاده می شود لازم است در...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: قابلیت های ET200S در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 اسفند 1396
نمایندگی زیمنس قابلیت های ET200S در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس ET200S می تواند مجهز به استارتر موتور باشد که موتورهای تا 7.5 Kw را تغذیه کند. این ماژول حاوی...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.