نمایندگی زیمنس: معرفی ساختمان کنتاکتورها در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 15 اردیبهشت 1397
نمایندگی زیمنس معرفی ساختمان کنتاکتورها در اتوماسیون زیمنس

در اتوماسیون زیمنس کننتاکتور تشکیل شده است از یک سیم پیچ مغناطیسی و یک قسمت متحرک که توسط فنری از قسمت ثابت جدا نگه داشته می شود.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: تیغه های کنتاکتور اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 15 اردیبهشت 1397
نمایندگی زیمنس تیغه های کنتاکتور اتوماسیون صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس تیغه های کنتاکتور به دو بخش تقسیم می شوند:تیغه های قدرت و تیغه های فرمان، وظیفه اصلی تیغه های قدرت هدایت جریان...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: معرفی کنتاکتور اتوماسیون صنعتی زیمنس و کاربرد آن

ارسال شده در تاریخ: 15 اردیبهشت 1397
نمایندگی زیمنس معرفی کنتاکتور اتوماسیون صنعتی زیمنس و کاربرد آن

کنتاکتورهای نمایندگی زیمنس کلیدهای الکترومغناطیسی هستند که برای کلیدزنی یک مدار قدرت یا کنترل ، مورد استفاده قرار می گیرند، کنتاکتور شباهت زیادی به...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: آشنایی با تجهیزات پرکابرد برق صنعتی در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 15 اردیبهشت 1397
نمایندگی زیمنس آشنایی با تجهیزات پرکابرد برق صنعتی در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس به طور کلی رله یک کلید الکتریکی است که در اثر تغییر کمیت الکتریکی یا کمیت فیزیکی مشخص، تحریک می شود و...

ادامه مطلب

آموزش های نمایندگی زیمنس: معرفی SFC اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 08 اردیبهشت 1397
آموزش های نمایندگی زیمنس معرفی SFC اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس ابزار گرافیکی دیگری برای برنامه نویسی است و تفاوت آن با CFC اتوماسیون زیمنس در این است که SFC فقط برای کنترل ترتیبی sequential کاربرد دارد.

ادامه مطلب

آموزش های نمایندگی زیمنس: معرفی CFC اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 08 اردیبهشت 1397
آموزش های نمایندگی زیمنس معرفی CFC اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس یکی از ابزارهای اصلی برنامه نویسی در PCS7 اتوماسیون زیمنس می باشد که به صورت گرافیکی است.

ادامه مطلب

آموزش های نمایندگی زیمنس: معرفی Netpro اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 08 اردیبهشت 1397
آموزش های نمایندگی زیمنس معرفی Netpro اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس این ابزار برای شبکه بندی به کار می رود.شبکه بندی بین چند AS اتوماسیون زیمنس یا بین AS و OS در این محیط انجام می شود.

ادامه مطلب

مهم ترین ابزارهای PCS7 نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 08 اردیبهشت 1397
مهم ترین ابزارهای PCS7 نمایندگی زیمنس

در اتوماسیون صنعتی زیمنس HW Config، این ابزار برای پیکربندی سخت افزار AS و شبکه ی Profibus-DP و شبکه ی Profibus-PA پی ال سی های زیمنس استفاده می شود.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: برنامه هایی که همراه با step7 اتوماسیون زیمنس نصب می شوند

ارسال شده در تاریخ: 01 اردیبهشت 1397
نمایندگی زیمنس برنامه هایی که همراه با step7 اتوماسیون زیمنس نصب می شوند

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با برخی از برنامه هایی که همراه با step7 اتوماسیون زیمنس نصب می شوند را مورد بحث قرار داده ایم.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: برنامه هایی که در هنگام برنامه simatic manager اتوماسیون زیمنس نصب می شد

ارسال شده در تاریخ: 01 اردیبهشت 1397
نمایندگی زیمنس برنامه هایی که در هنگام برنامه simatic manager اتوماسیون زیمنس نصب می شد

ر نمایندگی زیمنس در زیرشاخه های مسیر فوق،برنامه های مختلفی مشاهده می شود. بسته به این که کاربر هنگام نصب چه...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.