نمایندگی زیمنس: گرفتن چند انشعاب در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس گرفتن چند انشعاب در اتوماسیون زیمنس

اتصال Tapها به یکدیگر توسط Coupler نمایندگی زیمنس است که بدین طریق می توان چندین...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: DP/PA اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس DPPA اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس یک DP/PA زیمنس لینک وقتی به یک AS معمولی متصل شود،اجزا روی ریل نصب می شوند.ابتدا کارت...

ادامه مطلب

کارت زیمنس IM153-2 نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397
کارت زیمنس IM1532 نمایندگی زیمنس

در این جا دیده می شودکه علاوه بر کارت FDC نمایندگی زیمنس نیاز به کارت زیمنس IM153-2 نمایندگی زیمنس نیز وجود دارد که شبکه ی...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: اتوماسیون (پی ال سی زیمنس )به صورت افزونه

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس اتوماسیون پی ال سی زیمنس به صورت افزونه

در نمایندگی زیمنس در این حالت نیاز به دو کوپلر FDC وجود دارد ولی، برای ایجاد افزونگی تجهیزات دیگری نیز مورد نیاز است.در اتصال رینگ نیاز به...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات نصب Profibus-PA در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 09 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات نصب ProfibusPA در اتوماسیون صنعتی زیمنس

همان طور که قبلا ذکر شد شبکه ی Profibus-PA نمایندگی زیمنس را فقط از طریق واسط یا کوپلر DP/PA می توان به AS متصل نمود و هیچ...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: اتصال کابل به ترمینال های A1 وB1

ارسال شده در تاریخ: 09 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس اتصال کابل به ترمینال های A1 وB1

در اتوماسیون صنعتی زیمنس لازم است دقت شود که در ابتدا و انتهای باس کابل به ترمینالهای A1 وB1 متصل شده باشد در غیر این صورت ترمینیتور فعال نخواهد شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: کابل کشی شبکه Profibus-DP در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 07 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس کابل کشی شبکه ProfibusDP در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس کابل پروفی باس دو رشته است که به صورت استاندارد رنگهای آن سبز و قرمز است و A و B خوانده می شوند. این سیم ها باید...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: قرار دادن کارت های ماژول PM در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 07 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس قرار دادن کارت های ماژول PM در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس می توان روی باس در چند جا بین کارت ها ماژول PM قرار داد این کار وقتی ضرورت پیدا می کند که یک...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات نصب ET200S در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 07 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات نصب ET200S در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس این ET دارای ریل کوچکی است که روی آن ترمینال ها که به TM موسوم هستند نصب می شوند.ابتدا کارت...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات نصب ET200M با قابلیت Redundancy در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 06 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات نصب ET200M با قابلیت Redundancy در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس این نوع در AS414H و AS414FH به کار می رود. نکات نصب آن با نوع قبلی یکی است ولی دارای دو کارت IM153-2 اتوماسیون زیمنس می باشد که...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.