پیش نیازهای قبل از نصی نرم افزار PCS7

ارسال شده در تاریخ: 25 فروردین 1397
پیش نیازهای قبل از نصی نرم افزار PCS7

در نمایندگی زیمنس قبل از اقدام به نصب نرم افزار PCS7 اتوماسیون زیمنس لازم است کامپیوتری با...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: تخلیه نویز به زمین در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس تخلیه نویز به زمین در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس نویز باید به زمین تخلیه شود. اگر دو سمت کابل یک زمین هم پتانسیل وجود دارد بهتر است شیلد در دو طرف...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: کارت خروجی DO یا AO در ET200 اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس کارت خروجی DO یا AO در ET200 اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس اگر روی AS یا روی ET200 کارت خروجی DO یا AO وجود داشته باشد،وقتی بار سلفی است ممکن...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: مدار RC برای IM153-2 در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس مدار RC برای IM1532 در اتوماسیون زیمنس

در ET200M نمایندگی زیمنس و سایر وسایل شبکه ی پروفی باس نیز موضوع فوق وجود دارد.شکل زیر مدار...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: اتصال پی ال سی سری 400 اتوماسیون زیمنس به زمین

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس اتصال پی ال سی سری 400 اتوماسیون زیمنس به زمین

عکس زیر، رک پی ال سی سری 400 نمایندگی زیمنس محل اتصال به زمین است. جامپر در قسمت بالا به صورت یک اتصال فلزی وجود دارد که...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات مربوط به زمین کردن در اتوماسیون زیمنس (قسمت 2)

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات مربوط به زمین کردن در اتوماسیون زیمنس قسمت 2

در نمایندگی زیمنس ماژول های اتوماسیون صنعتی زیمنس AS شرکت زیمنس از طریق Rack با زمین ارتباط می یابند.اتصال به زمین...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: سیستم های زمین و PE در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس سیستم های زمین و PE در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس بسیاری از کاربردها این دو سیستم زمین از یکدیگر جدا بوده و چاه ارت مجزایی دارند.بدنه ی پانل به PE نمایندگی زیمنس و تجهیزات داخل...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات زمین کردن توسط نمایندگی رسمی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات زمین کردن توسط نمایندگی رسمی زیمنس

موضوع اتصال زمین در نمایندگی زیمنس بحث حائز اهمیتی است که اگر به طور صحیح انجام نشود مشکلاتی را در زمان بهره برداری از سیستم به همراه خواهد داشت.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات نصب شبکه اترنت صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات نصب شبکه اترنت صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در شبکه اترنت صنعتی زیمنس که برای Plant Bus و Terminal Bas به کار می رود می توان از تجهیزات غیرصنعتی یعنی...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: گرفتن چند انشعاب در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس گرفتن چند انشعاب در اتوماسیون زیمنس

اتصال Tapها به یکدیگر توسط Coupler نمایندگی زیمنس است که بدین طریق می توان چندین...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.