نمایندگی زیمنس: مزایای بی متال نسبت به فیوز فشنگی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 29 اردیبهشت 1397
نمایندگی زیمنس مزایای بی متال نسبت به فیوز فشنگی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با مزایای بی متال نسبت به فیوز فشنگی در اتوماسیون صنعتی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: معرفی بیمتال و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 22 اردیبهشت 1397
نمایندگی زیمنس معرفی بیمتال و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در اتوماسیون های صنعتی مانند اتوماسیون صنعتی زمینس بیمتال برای حفاظت الکتروموتورها در مقابل اضافه بار به کار می رود.

ادامه مطلب

زمان قطع و وصل کنتاکتور نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 22 اردیبهشت 1397
زمان قطع و وصل کنتاکتور نمایندگی زیمنس

در اتوماسیون زیمنس زمان قطع و وصل یا زمان عمل هر کنتاکتور نمایندگی زیمنس،زمانی است که پس از سپری شدن آن تیغه ها باز و بسته می شوند.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: طول عمر مفید مکانیکی کنتاکتور اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 22 اردیبهشت 1397
نمایندگی زیمنس طول عمر مفید مکانیکی کنتاکتور اتوماسیون زیمنس

طول عمر مفید مکانیکی کلیدها به تعداد دفعات قطع و وصل و مقدار ولتاژ و جریان نامی (Ie.Ue) بستگی دارد.طول عمر مکانیکی...

ادامه مطلب

انواع جریان ها و ولتاژ های کنتاکتور نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 22 اردیبهشت 1397
انواع جریان ها و ولتاژ های کنتاکتور نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با انواع جریان ها و ولتاژ های کنتاکتور نمایندگی زیمنس آشنا خوهید شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: مشخصات پلاک کنتاکتور اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 22 اردیبهشت 1397
نمایندگی زیمنس مشخصات پلاک کنتاکتور اتوماسیون زیمنس

در هنگام خرید کنتاکتورهای نمایندگی زیمنس باید به مشخصات کنتاکتور که روی پلاک آن حک شده است دقت شود تا...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: قسمت های مختلف کنتاکتور اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 15 اردیبهشت 1397
نمایندگی زیمنس قسمت های مختلف کنتاکتور اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با قسمت های مختلف کنتاکتور اتوماسیون صنعتی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: معرفی ساختمان کنتاکتورها در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 15 اردیبهشت 1397
نمایندگی زیمنس معرفی ساختمان کنتاکتورها در اتوماسیون زیمنس

در اتوماسیون زیمنس کننتاکتور تشکیل شده است از یک سیم پیچ مغناطیسی و یک قسمت متحرک که توسط فنری از قسمت ثابت جدا نگه داشته می شود.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: تیغه های کنتاکتور اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 15 اردیبهشت 1397
نمایندگی زیمنس تیغه های کنتاکتور اتوماسیون صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس تیغه های کنتاکتور به دو بخش تقسیم می شوند:تیغه های قدرت و تیغه های فرمان، وظیفه اصلی تیغه های قدرت هدایت جریان...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: معرفی کنتاکتور اتوماسیون صنعتی زیمنس و کاربرد آن

ارسال شده در تاریخ: 15 اردیبهشت 1397
نمایندگی زیمنس معرفی کنتاکتور اتوماسیون صنعتی زیمنس و کاربرد آن

کنتاکتورهای نمایندگی زیمنس کلیدهای الکترومغناطیسی هستند که برای کلیدزنی یک مدار قدرت یا کنترل ، مورد استفاده قرار می گیرند، کنتاکتور شباهت زیادی به...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.