نمایندگی زیمنس: شمارنده ها (Counter) و کاربرد آنها در PLC های زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 13 مرداد 1397
نمایندگی زیمنس شمارنده ها Counter و کاربرد آنها در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی با نحوه کار شمارنده ها (Counter) و کاربرد آنها در PLC های زیمنس آشنا خواهید شد و دوتا از تایمرهای پرکاربرد به نام های Up/Down و Hours Counter را بررسی کرده و برای شما آموزش داده ایم.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: معرفی تایمرهای هفتگی، سالیانه و نجومی و کاربرد آنها در PLC های زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 13 مرداد 1397
نمایندگی زیمنس معرفی تایمرهای هفتگی سالیانه و نجومی و کاربرد آنها در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکر تایمرهای هفتگی، سالیه و ساعت نجومی آشنا خواهید شد و نحوه عملکرد این تایمرها در PLC های زیمنس را مشاهده خواهید کرد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: مولد تصادفی (Random Generator) و ... و کاربرد آن ها در PLC های زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 13 مرداد 1397
نمایندگی زیمنس مولد تصادفی Random Generator و و کاربرد آن ها در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد مولد تصادفی (Random Generator)، کلید روشنایی راه پله (Stairway Lighting Switch) و کلید با عملکرد چندگانه (Multiple Function Switch) آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: تایمرهای مورد استفاده در PLC های زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 06 مرداد 1397
نمایندگی زیمنس تایمرهای مورد استفاده در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با تایمرهای مختلف و چگونگی عملکرد آن تایمرها و کاربرد آنها در PLC های زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: مدار STOP-START در زبان FBD به همراه مثال

ارسال شده در تاریخ: 30 تیر 1397
نمایندگی زیمنس مدار STOPSTART در زبان FBD به همراه مثال

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه طراح مدار های START - STOP در زبان FBD و برای پی ال سی LOGO زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD

ارسال شده در تاریخ: 30 تیر 1397
نمایندگی زیمنس دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با دستورات منطقی مانند AND, OR, NOT و ... که توسط نمایندگی زیمنس برای شما ارائه شده است، آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: زبان برنامه نویسی FBD و کاربرد آن در PLC های زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 23 تیر 1397
نمایندگی زیمنس زبان برنامه نویسی FBD و کاربرد آن در PLC های زیمنس

در نمایندگی زیمنس زبان FBD یکی از زبان‌هایی است که در برنامه نویسی برای PLC از آن استفاده می‌شود. در زبان FBD از بلوک های منطقی جبر بولی برای برنامه نویسی استفاده می‌شود، شما می توانید از...

ادامه مطلب

طراحی مدار فرمان چپ‌گرد و راستگرد، برای پی ال سی LOGO زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 23 تیر 1397
طراحی مدار فرمان چپگرد و راستگرد برای پی ال سی LOGO زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه طراحی مدار فرمان چپگرد و راستگرد، برای استفاده در پی ال سی های LOGO زیمنس را یاد خواهید گرفت.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: مثال های نرم افزار LOGO! Soft Comfort برای برنامه نویسی پی ال سی LOGO! زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 16 تیر 1397
نمایندگی زیمنس مثال های نرم افزار LOGO Soft Comfort برای برنامه نویسی پی ال سی LOGO زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس، نحوه طراحی 2 مثال کاربردی با استفاده از نرم افزار LOGO! Soft Comfort که نرم افزار برنامه نویسی پی ال سی LOGO! زیمنس می باشد را به شما کاربران عزیز یا خواهیم داد که ممکن است در پروژه هایتان مورد استفاده قرار بگیرد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: آشنایی با محیط برنامه LOGO! Soft Comfort و ریختن برنامه روی پی ال سی LOGO زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 16 تیر 1397
نمایندگی زیمنس آشنایی با محیط برنامه LOGO Soft Comfort و ریختن برنامه روی پی ال سی LOGO زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس اول با محیط نرم افزار LOGO! Soft Comfort که نرم افزار کار با پی ال سی LOGO! زیمنس می باشد آشنا شده سپس در قسمت بعد از این آموزش با نحوه آپلود یا فرستادن برنامه درون پی ال سی LOGO! زیمنس را که توسط نمایندگی زیمنس برای...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.