نمایندگی زیمنس: تعدادی از توابع آنالوگ در برنامه نویسی PLC های زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 03 شهریور 1397
نمایندگی زیمنس تعدادی از توابع آنالوگ در برنامه نویسی PLC های زیمنس

در این قسمت از سری آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد تعدادی از توابع آنالوگ کاربردی آشنا خواهید شد. که این توابع آنالوگ در بسیاری از مواقع یک جزء کلیدی در برنامه نویسی PLC های زیمنس می باشند.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: آنالوگ و توابع آنالوگ و کاربرد آن ها در PLC های زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 مرداد 1397
نمایندگی زیمنس آنالوگ و توابع آنالوگ و کاربرد آن ها در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با کمیت های آنالوگ و تابع آنالوگ Analog Comparator و کاربرد آن در PLC های زیمنس آشنا خواهید شد. که در جاهایی خاص کاربردهای بسیار زیادی از کمیت های آنالوگ می شود.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: تابع Shift Register و کاربرد آن در PLC های زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 مرداد 1397
نمایندگی زیمنس تابع Shift Register و کاربرد آن در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد تابع Shift Register و کاربرد آن در PLC های زیمنس آشنا خواهید شد و با مثال های کاربرد نحوه عمل این تابع را یاد خواهید گرفت.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: شمارنده ها (Counter) و کاربرد آنها در PLC های زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 13 مرداد 1397
نمایندگی زیمنس شمارنده ها Counter و کاربرد آنها در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی با نحوه کار شمارنده ها (Counter) و کاربرد آنها در PLC های زیمنس آشنا خواهید شد و دوتا از تایمرهای پرکاربرد به نام های Up/Down و Hours Counter را بررسی کرده و برای شما آموزش داده ایم.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: معرفی تایمرهای هفتگی، سالیانه و نجومی و کاربرد آنها در PLC های زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 13 مرداد 1397
نمایندگی زیمنس معرفی تایمرهای هفتگی سالیانه و نجومی و کاربرد آنها در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکر تایمرهای هفتگی، سالیه و ساعت نجومی آشنا خواهید شد و نحوه عملکرد این تایمرها در PLC های زیمنس را مشاهده خواهید کرد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: مولد تصادفی (Random Generator) و ... و کاربرد آن ها در PLC های زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 13 مرداد 1397
نمایندگی زیمنس مولد تصادفی Random Generator و و کاربرد آن ها در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد مولد تصادفی (Random Generator)، کلید روشنایی راه پله (Stairway Lighting Switch) و کلید با عملکرد چندگانه (Multiple Function Switch) آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: تایمرهای مورد استفاده در PLC های زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 06 مرداد 1397
نمایندگی زیمنس تایمرهای مورد استفاده در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با تایمرهای مختلف و چگونگی عملکرد آن تایمرها و کاربرد آنها در PLC های زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: مدار STOP-START در زبان FBD به همراه مثال

ارسال شده در تاریخ: 30 تیر 1397
نمایندگی زیمنس مدار STOPSTART در زبان FBD به همراه مثال

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه طراح مدار های START - STOP در زبان FBD و برای پی ال سی LOGO زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD

ارسال شده در تاریخ: 30 تیر 1397
نمایندگی زیمنس دستورات منطقی در زبان برنامه نویسی FBD

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با دستورات منطقی مانند AND, OR, NOT و ... که توسط نمایندگی زیمنس برای شما ارائه شده است، آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: زبان برنامه نویسی FBD و کاربرد آن در PLC های زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 23 تیر 1397
نمایندگی زیمنس زبان برنامه نویسی FBD و کاربرد آن در PLC های زیمنس

در نمایندگی زیمنس زبان FBD یکی از زبان‌هایی است که در برنامه نویسی برای PLC از آن استفاده می‌شود. در زبان FBD از بلوک های منطقی جبر بولی برای برنامه نویسی استفاده می‌شود، شما می توانید از...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.