نمایندگی زیمنس: ساختار کلی DCS

ارسال شده در تاریخ: 09 دی 1396
نمایندگی زیمنس ساختار کلی DCS

در ساختار کلی DCS سه شبکه وجود دارد که برای مقاصد ارتباط با فیلد ، ارتباط بین کنترلر ها و ارتباط بین کنترلر ها با اپراتوری استفاده می شود.

ادامه مطلب

سیستم کنترل غیر متمرکز در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 09 دی 1396
سیستم کنترل غیر متمرکز در اتوماسیون زیمنس

یک سیستم کنترل غیر متمرکز یعنی DCS دارای پردازشگر های مستقلی است که کار کنترل بین آن ها تقسیم شده است.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: تفاوت معماری PLC و DCS (قسمت دوم)

ارسال شده در تاریخ: 02 دی 1396
نمایندگی زیمنس تفاوت معماری PLC و DCS قسمت دوم

برای حذف PLC به میدان نیامد ، بلکه هدف از ارائه آن حذف سیستم های پردازش آنالوگ قدیمی بود که به صورت متمرکز کار می کردند و...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: تفاوت معماری PLC و DCS

ارسال شده در تاریخ: 02 دی 1396
نمایندگی زیمنس تفاوت معماری PLC و DCS

که نام آن برگرفته از Programmable Logic Controller است ، از نظر لغوی مفهوم متمرکز بودن یا نبودن را به ذهن القا نمی کند ولی...

ادامه مطلب

تفاوت بین DCS و PLC در اتوماسیون صنعتی

ارسال شده در تاریخ: 02 دی 1396
تفاوت بین DCS و PLC در اتوماسیون صنعتی

در نگاه اولیه می توان گفت که DCS همان طور که از نامش پیداست ، سیستم کنترل غیر متمرکز است (Distributed Control System) به عبارت دیگر...

ادامه مطلب

فرآیند های Batch Process در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 02 دی 1396
فرآیند های Batch Process در نمایندگی زیمنس

فرآیند های Batch Process از نوع مختلط هستند که الگو های تولید در آن ها بسیار متنوع و زیاد است و برای...

ادامه مطلب

فرآیند Hybrid Process در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 آذر 1396
فرآیند Hybrid Process در نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با فرآیند Hybrid Process در نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

فرآیند Continuos Process در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 آذر 1396
فرآیند Continuos Process در نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با فرآیند Continuos Process در نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

فرآیند Discrete Process در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 آذر 1396
فرآیند Discrete Process در نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با فرآیند Discrete Process در نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

سیستم کنترل و اتوماسیون بسته به نوع فرآیند در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 آذر 1396
سیستم کنترل و اتوماسیون بسته به نوع فرآیند در نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با سیستم کنترل و اتوماسیون بسته به نوع فرآیند در نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.