سایرشبکه های فیلد باس نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 اسفند 1396
سایرشبکه های فیلد باس نمایندگی زیمنس

در PCS7 نمایندگی زیمنس امکان استفاده از دیگر شبکه های فیلدباس مانند Modbus و Foundation Fieldbus و EIB وجود دارد.Modbus را می توان به...

ادامه مطلب

تفاوت ET200S و ET200M در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 اسفند 1396
تفاوت ET200S و ET200M در نمایندگی زیمنس

ET200S این ET از برخی جنبه ها نسبت به ET200M نمایندگی زیمنس مزیت و در برخی موارد نسبت به آن کاستی دارد.

ادامه مطلب

شبکه PA نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 اسفند 1396
شبکه PA نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس به شبکه ی PA می توان Transmitter و Actuator متصل نمود. اگر PCS7 برای کار با Profibus- PA استفاده می شود لازم است در...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: قابلیت های ET200S در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 اسفند 1396
نمایندگی زیمنس قابلیت های ET200S در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس ET200S می تواند مجهز به استارتر موتور باشد که موتورهای تا 7.5 Kw را تغذیه کند. این ماژول حاوی...

ادامه مطلب

سوالات درباره AS نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 اسفند 1396
سوالات درباره AS نمایندگی زیمنس

در پاسخ سؤالات باید اذعان نمود که این ساختار به صورت فنی اقتصادی ارائه شده. از دیدگاه فنی یا فاصله AS با فیلد زیاد نبوده است و در...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: Active Bus های اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اسفند 1396
نمایندگی زیمنس Active Bus های اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس در نوع معمولی ریل مورد استفاده شبیه S7-300 اتوماسیون زیمنس است و کارت های I/O از طریق Backplane Connector پشت کارت ها به...

ادامه مطلب

شبکه Profibus DP نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اسفند 1396
شبکه Profibus DP نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این شبکه مهم ترین شبکه ی فیلد باس به کار رفته در PCS7است. برای جمع آوری I/O ها در PCS7 اتوماسیون زیمنس معمولا از...

ادامه مطلب

اجزای شبکه Fieldbus نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اسفند 1396
اجزای شبکه Fieldbus نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس تجهیزات به کار رفته در این سطح متنوع و گسترده هستند.شبکه ای که برای ارتباط AS با فیلد استفاده می شود Profibus-DP است.

ادامه مطلب

اجزای شبکه MES/ERP Bus در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اسفند 1396
اجزای شبکه MESERP Bus در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس منظور از MES سیستم هایی است که برای فرایند تولیدی خاصی طراحی می شود این سیستم ها حاوی...

ادامه مطلب

اجزای شبکه یTerminal Bus در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 اسفند 1396
اجزای شبکه یTerminal Bus در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این شبکه برای ارتباط بین OS Server ها و Client ها به کار می رود که می تواند با Fast Ethernet پیاده سازی شود وقتی...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.