نمایندگی زیمنس: نکات نصب ET200S در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 07 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات نصب ET200S در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس این ET دارای ریل کوچکی است که روی آن ترمینال ها که به TM موسوم هستند نصب می شوند.ابتدا کارت...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات نصب ET200M با قابلیت Redundancy در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 06 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات نصب ET200M با قابلیت Redundancy در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس این نوع در AS414H و AS414FH به کار می رود. نکات نصب آن با نوع قبلی یکی است ولی دارای دو کارت IM153-2 اتوماسیون زیمنس می باشد که...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: آموزش راه اندازی باس در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 06 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس آموزش راه اندازی باس در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس پس از اسمبل کردن باس،آن را در داخل ریل که نسبت به ریل معمولی عمق بیش تری دارد وارد کرده.کارتهای I/O پس از...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نصب کارت های I/O در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 06 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نصب کارت های IO در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس قبل از نصب کارت های I/O لازم است کارت اینترفیس یعنی M153-1 اتوماسیون زیمنس نصب و تغذیه ی آن برقرار شود.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات نصب ET200M معمولی بدون قابلیت Redundancy

ارسال شده در تاریخ: 06 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات نصب ET200M معمولی بدون قابلیت Redundancy

در نمایندگی زیمنس ET200M را می توان روی ریل معمولی شبیه ریل S7-300 یا روی ریل با باس اکتیو نصب کرد. در هر دو حالت پس از...

ادامه مطلب

رک منبع تغذیه در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 اسفند 1396
رک منبع تغذیه در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس پس از نصب رک منبع تغذیه در اولین اسلات قار می گیرد. اگر منبع تغذیه از نوع PS407 باشد ورودی آن 230VAC و اگر از نوع PS405 باشد ورودی آن 24VDC است.

ادامه مطلب

نصب AS در پانل های مختلف نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 اسفند 1396
نصب AS در پانل های مختلف نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در این پانل ها AS مطابق شکل زیر نصب می گردد. در این شکل OLM که برای اتصال پروفی باس با فیبر نوری است نیز در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات نصب AS در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 اسفند 1396
نمایندگی زیمنس نکات نصب AS در اتوماسیون زیمنس

این نکته وجود دارد که در برخی کاربردها AS نمایندگی زیمنس در پانلی مجزا از پانل Remote I/O ها ولی نزدیک به آن و رد برخی کاربردهای تجهیزات Remote I/O همراه با...

ادامه مطلب

معرفی PCS7 Box در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 اسفند 1396
معرفی PCS7 Box در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس Box ترکیبی از ES و OS و AS در یک مجموعه کمپکت می باشد به عبارت دیگر یک کامپیوتر صنعتی که با CPU 416 و کارت شبکه پروفی باس و اترنت صنعتی مجهز شده است و...

ادامه مطلب

سایرشبکه های فیلد باس نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 اسفند 1396
سایرشبکه های فیلد باس نمایندگی زیمنس

در PCS7 نمایندگی زیمنس امکان استفاده از دیگر شبکه های فیلدباس مانند Modbus و Foundation Fieldbus و EIB وجود دارد.Modbus را می توان به...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.