اجزای شبکه Plant Bus نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 اسفند 1396
اجزای شبکه Plant Bus نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس Plant Bus یا Process Bus شبکه اترنت صنعتی است که AS ها و OS Server و ES به آن متصل هستند.

ادامه مطلب

Maintenace Station واجزای آن در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 اسفند 1396
Maintenace Station واجزای آن در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این سیستم برای عیب یابی با امکانات Diagnostic قوی به کار می رود.از نظر سخت افزاری بهتر است مشخصات ارائه شده برای ES باشد.

ادامه مطلب

Multiple Signal Station در اتوماسیون صنعتی زیمنس 2

ارسال شده در تاریخ: 21 بهمن 1396
Multiple Signal Station در اتوماسیون صنعتی زیمنس 2

در نمایندگی زیمنس این سیستم را می توان در صورت لزوم مانند شکل زیر به صورت افزونه Redundant نیز پیاده سازی کرد.یعنی دو سیستم OS که...

ادامه مطلب

Multiple Signal Station در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 21 بهمن 1396
Multiple Signal Station در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در فرایندهای نه چندان بزرگ معمولا نیاز به چند سیستم اپراتوری وجود دارد که می توانند اپراتورهای جداگانه داشته باشند.

ادامه مطلب

اتصال دو مانیتور یا DUAL MONITOR در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 21 بهمن 1396
اتصال دو مانیتور یا DUAL MONITOR در نمایندگی زیمنس

AS معمولی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 21 بهمن 1396
AS معمولی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با AS معمولی در اتوماسیون صنعتی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: AS واجزای آن

ارسال شده در تاریخ: 14 بهمن 1396
نمایندگی زیمنس AS واجزای آن

در نمایندگی زیمنس منظور از AS سیستم کنترل مرکز است که می تواند S7-400 یا CPU 414-3DP یا بالاتر باشد.CPUهای رده پایین تر از...

ادامه مطلب

شبکه Process Bus نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 14 بهمن 1396
شبکه Process Bus نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس شبکه ای که AS ها را به هم متصل می کند وبه Process Bus مرسوم است از نوع اترنت صنعتی 100Mbps یعنی Fast Ethernet است.

ادامه مطلب

اجزای PCS7 نمایندگی زیمنس در یک نگاه

ارسال شده در تاریخ: 14 بهمن 1396
اجزای PCS7 نمایندگی زیمنس در یک نگاه

همانطور که قبلا اشاره کرده بودیم؛ سیستم PCS7 نمایندگی زیمنس می تواند سطوح مختلف اتوماسیون صنعتی و اتوماسیون غیرصنعتی را پوشش دهد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: ویژگی ها و قابلیت های PCS7

ارسال شده در تاریخ: 14 بهمن 1396
نمایندگی زیمنس ویژگی ها و قابلیت های PCS7

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با ویژگی ها و قابلیت های PCS7 آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.