کنترل PID نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 آبان 1396
کنترل PID نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس آنچه به عنوان PID کنترل ذکر می شود ، منظور یک سیستم کنترل حلقه بستـه است که پارامتر هـای P , I , D برای...

ادامه مطلب

مفاهیم و اصطلاحات سیستم های کنترل نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 آبان 1396
مفاهیم و اصطلاحات سیستم های کنترل نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس هدف علوم مهندسی تحلیل های فیزیکی موجود و طراحی سیستم های فیزیکی مطلوب است.

ادامه مطلب

سربرگ Protection نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 13 آبان 1396
سربرگ Protection نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در این سربرگ ، سطوح حفاظتی (Protection Levels) ، به منظور جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به...

ادامه مطلب

سربرگ Diagnostic/Clock نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 13 آبان 1396
سربرگ DiagnosticClock نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس همان طور که در شکل زیر ملاحظه می کنید ، این زبانه از دو کادر تشکیل شده است. در...

ادامه مطلب

سربرگ Retentive Memory نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 13 آبان 1396
سربرگ Retentive Memory نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس اگر تغذیه قطع شود ، حافظه ی سیستمی CPU اتوماسیون صنعتی زیمنس پاک خواهد شد. یکی از...

ادامه مطلب

سربرگ Cycle/Clock Memory نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 13 آبان 1396
سربرگ CycleClock Memory نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در این زبانه ، پارامتر های مختلفی را می توان تنظیم کرد که تعدادی از آن ها عبارتند از...

ادامه مطلب

سربرگ Startup نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 06 آبان 1396
سربرگ Startup نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس اگر این گزینه انتخاب شده باشد و مشخصات پیکربندی سخت افزار با معادل آن در...

ادامه مطلب

معرفی CPU Properties در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 06 آبان 1396
معرفی CPU Properties در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس اگر به محیط HW Config وارد شده و بر روی CPU دابل کلیک کنید ، پنجره ای مانند...

ادامه مطلب

سربرگ Identifications نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 06 آبان 1396
سربرگ Identifications نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در این سربرگ ، اطلاعاتی نظیر نام CPU و نام Station که از طریق پروژه به آن دانلود شده است را مشاهده می کنید. همچنین...

ادامه مطلب

سربرگ Stacks نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 06 آبان 1396
سربرگ Stacks نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس با انتخاب این سربرگ نیز می توان جزئیات وقوع یک خطا و OB که خطا در آن اتفاق افتاده است را...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.