سربرگ Communication نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 29 مهر 1396
سربرگ Communication نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این سربرگ تعداد ارتباط PLC را با شبکه های مختلف و موارد زیر را...

ادامه مطلب

سربرگ Performance Data نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 29 مهر 1396
سربرگ Performance Data نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با سربرگ Performance Data نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

سربرگ Time System نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 29 مهر 1396
سربرگ Time System نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در این سربرگ و در قسمت Clock می توان ساعت و تاریخ CPU را مشاهده نمود. در قسمت پایین...

ادامه مطلب

سربرگ Scan Cycle Time نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 29 مهر 1396
سربرگ Scan Cycle Time نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با سربرگ Scan Cycle Time نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

سربرگ Memory نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 24 مهر 1396
سربرگ Memory نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در این سربرگ مطابق تصویر زیر ، وضعیت سه بخش از حافظه قابل مشاهده است...

ادامه مطلب

سربرگ Diagnostic Buffer نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 24 مهر 1396
سربرگ Diagnostic Buffer نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این سربرگ بافر تشخیص خطای CPU نمایندگی زیمنس است. وقتی خطا یا رخدادی برای CPU اتفاق بیفتد ، در این بافر پیغام مربوطه به...

ادامه مطلب

معرفی سربرگ های پنجره ی Module Information نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 24 مهر 1396
معرفی سربرگ های پنجره ی Module Information نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس اگر در محیط Simatic Manager نمایندگی زیمنس ابتدا بر روی CPU از زیر مجموعه ی پروژه کلیک کنیم ، می توانیم از...

ادامه مطلب

قطع کردن HOLD و بازگشت به مد کاری عادی در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 24 مهر 1396
قطع کردن HOLD و بازگشت به مد کاری عادی در نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با قطع کردن HOLD و بازگشت به مد کاری عادی در نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

ادامه اجرای Debug در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 15 مهر 1396
ادامه اجرای Debug در نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه اجرا Debug در نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

اجرای Debug در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 15 مهر 1396
اجرای Debug در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس لازم است از Breakpoint برای Debug کردن استفاده کنیم. اگر در Toolbar بالای برنامه LAD/STL/FBD آیکن های مربوط به...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.