معرفی OB های Startup نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 01 مهر 1396
معرفی OB های Startup نمایندگی زیمنس

همانطور که از نام این OB ها پیداست ، در لحظه ی شروع به کار اجرا می شوند. در نمایندگی زیمنس وقتی CPU از مد Stop به مد Run وارد می شود ، مرحله...

ادامه مطلب

معرفی OB های 6X نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 01 مهر 1396
معرفی OB های 6X نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این وقفه خاص سیستم های 400 که دارای قابلیت Multicomputing هستند ، می باشد. سیستم Multicomputing به عملکرد...

ادامه مطلب

معرفی OB های 5X نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 01 مهر 1396
معرفی OB های 5X نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این OB ها مربوط به Profibus_DP V 1 بوده و برای CPU هایی است که DP V1 را ساپورت میکنند. اکثر پورت های DP...

ادامه مطلب

معرفی OB90 ( Background ) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 01 مهر 1396
معرفی OB90 Background نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس چنانچه زمان پردازش کلیه دستورات موجود در OB1 و همه بلاک های فراخوانی شده در آن ، از زمان...

ادامه مطلب

معرفی OB88 ( Processing Interrupt ) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 شهریور 1396
معرفی OB88 Processing Interrupt نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با OB88 ( Processing Interrupt ) نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

معرفی OB87 ( Communication Error ) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 شهریور 1396
معرفی OB87 Communication Error نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این OB مربوط به خطا های شبکه MPI می باشد. همانطور که می دانید ، شبکه MPI به عنوان یک شبکه ی انحصاری فقط در...

ادامه مطلب

خطاهای موسوم در OB86 نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 شهریور 1396
خطاهای موسوم در OB86 نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس OB86 اگر چه بنام اشکالات رک موسوم است ، ولی توسط سیستم عامل در شرایط زیر فرا خوانده می شود و اگر موجود نباشد ، CPU متوقف...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: خطاهای متغیر محلی OB85_FLT_ID

ارسال شده در تاریخ: 25 شهریور 1396
نمایندگی زیمنس خطاهای متغیر محلی OB85_FLT_ID

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با خطاهای متغیر محلی OB85_FLT_ID نمایندگی زیمنس آشناه خواهید شد.

ادامه مطلب

معرفی OB85 ( Programming Access Error ) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 شهریور 1396
معرفی OB85 Programming Access Error نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس سیستم عامل CPU بلاک OB85 را در شرایط زیر فرا می خواند و اگر موجود نباشد ، متوقف...

ادامه مطلب

معرفی OB84 ( CPU Hardware Error ) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 شهریور 1396
معرفی OB84 CPU Hardware Error نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس سیستم عامل CPU بلاک OB84 را در شرایطی مانند زیر فرا می خواند و اگر موجود نباشد ، متوقف...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.