نمایندگی زیمنس: سیستم های زمین و PE در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس سیستم های زمین و PE در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس بسیاری از کاربردها این دو سیستم زمین از یکدیگر جدا بوده و چاه ارت مجزایی دارند.بدنه ی پانل به PE نمایندگی زیمنس و تجهیزات داخل...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات زمین کردن توسط نمایندگی رسمی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات زمین کردن توسط نمایندگی رسمی زیمنس

موضوع اتصال زمین در نمایندگی زیمنس بحث حائز اهمیتی است که اگر به طور صحیح انجام نشود مشکلاتی را در زمان بهره برداری از سیستم به همراه خواهد داشت.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات نصب شبکه اترنت صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات نصب شبکه اترنت صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در شبکه اترنت صنعتی زیمنس که برای Plant Bus و Terminal Bas به کار می رود می توان از تجهیزات غیرصنعتی یعنی...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: گرفتن چند انشعاب در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس گرفتن چند انشعاب در اتوماسیون زیمنس

اتصال Tapها به یکدیگر توسط Coupler نمایندگی زیمنس است که بدین طریق می توان چندین...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: DP/PA اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس DPPA اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس یک DP/PA زیمنس لینک وقتی به یک AS معمولی متصل شود،اجزا روی ریل نصب می شوند.ابتدا کارت...

ادامه مطلب

کارت زیمنس IM153-2 نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397
کارت زیمنس IM1532 نمایندگی زیمنس

در این جا دیده می شودکه علاوه بر کارت FDC نمایندگی زیمنس نیاز به کارت زیمنس IM153-2 نمایندگی زیمنس نیز وجود دارد که شبکه ی...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: اتوماسیون (پی ال سی زیمنس )به صورت افزونه

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس اتوماسیون پی ال سی زیمنس به صورت افزونه

در نمایندگی زیمنس در این حالت نیاز به دو کوپلر FDC وجود دارد ولی، برای ایجاد افزونگی تجهیزات دیگری نیز مورد نیاز است.در اتصال رینگ نیاز به...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات نصب Profibus-PA در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 09 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات نصب ProfibusPA در اتوماسیون صنعتی زیمنس

همان طور که قبلا ذکر شد شبکه ی Profibus-PA نمایندگی زیمنس را فقط از طریق واسط یا کوپلر DP/PA می توان به AS متصل نمود و هیچ...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: اتصال کابل به ترمینال های A1 وB1

ارسال شده در تاریخ: 09 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس اتصال کابل به ترمینال های A1 وB1

در اتوماسیون صنعتی زیمنس لازم است دقت شود که در ابتدا و انتهای باس کابل به ترمینالهای A1 وB1 متصل شده باشد در غیر این صورت ترمینیتور فعال نخواهد شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: کابل کشی شبکه Profibus-DP در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 07 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس کابل کشی شبکه ProfibusDP در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس کابل پروفی باس دو رشته است که به صورت استاندارد رنگهای آن سبز و قرمز است و A و B خوانده می شوند. این سیم ها باید...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.