لوپ Cascade Control در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 11 آذر 1396
لوپ Cascade Control در نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با لوپ Cascade Control در نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

کنترل کننده نوع PID نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 آبان 1396
کنترل کننده نوع PID نمایندگی زیمنس

در این بخش از مقالات نمایندگی زیمنس با کنترل کننده نوع PID آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

کنترل کننده نوع PD نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 آبان 1396
کنترل کننده نوع PD نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با کنترل کننده نوع PD نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

کنترل کننده نوع PI نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 آبان 1396
کنترل کننده نوع PI نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با کنترل کننده نوع PI نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

کنترل کننده نوع D نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 آبان 1396
کنترل کننده نوع D نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با کنترل کننده نوع d نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

کنترل کننده نوع I نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 آبان 1396
کنترل کننده نوع I نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس اگر T کوچک انتخاب شود ، Overshoot بیشتر شده و ممکن است سیستم نوسانی یا ناپایدار شود.

ادامه مطلب

کنترل کننده نوع P نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 آبان 1396
کنترل کننده نوع P نمایندگی زیمنس

در اتوماسیون صنعتی زیمنس خطای حالت ماندگار (Steady State Error) دارد ، یعنی همیشه بین مقدار مبنا و...

ادامه مطلب

کنترل PID نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 آبان 1396
کنترل PID نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس آنچه به عنوان PID کنترل ذکر می شود ، منظور یک سیستم کنترل حلقه بستـه است که پارامتر هـای P , I , D برای...

ادامه مطلب

مفاهیم و اصطلاحات سیستم های کنترل نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 آبان 1396
مفاهیم و اصطلاحات سیستم های کنترل نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس هدف علوم مهندسی تحلیل های فیزیکی موجود و طراحی سیستم های فیزیکی مطلوب است.

ادامه مطلب

سربرگ Protection نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 13 آبان 1396
سربرگ Protection نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در این سربرگ ، سطوح حفاظتی (Protection Levels) ، به منظور جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.