معرفی OB81 ( Power Supply Error ) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 شهریور 1396
معرفی OB81 Power Supply Error نمایندگی زیمنس

این OB نمایندگی زیمنس فقط در CPU های S7-400 و در S7-300 اتوماسیون صنعتی زیمنس قدیمی فعال است ، زیرا در S7-300 جدید...

ادامه مطلب

خطای پرش از روی وقفه TOD توسط جلو کشیدن زمان و تاریخ سیستم در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 شهریور 1396
خطای پرش از روی وقفه TOD توسط جلو کشیدن زمان و تاریخ سیستم در نمایندگی زیمنس

اگر OB نمایندگی زیمنس مربوط به وقفه OB1X قبلاً فعال و به CPU اتوماسیون صنعتی زیمنس...

ادامه مطلب

خطای فراخوانی یک OB توسط سیستم عامل قبل از تکمیل شدن اجرای قبلی آن در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 شهریور 1396
خطای فراخوانی یک OB توسط سیستم عامل قبل از تکمیل شدن اجرای قبلی آن در نمایندگی زیمنس

فرض کنید برای یک OB نمایندگی زیمنس وقفه ی سیکلی مثلاً OB32 دوره اجرا هر 10 میلی ثانیه تنظیم...

ادامه مطلب

خطای تجاوز سیکل اسکن از حد مجاز در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 29 مرداد 1396
خطای تجاوز سیکل اسکن از حد مجاز در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس سیکل اسکن دارای حد ماکزیممی است که در پارامتر های CPU نمایندگی زیمنس به آن اشاره می شود. بدلایل متعدد ممکن است...

ادامه مطلب

معرفی OB80 ( Timing Error ) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 29 مرداد 1396
معرفی OB80 Timing Error نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این وقفه برای خطا های زمانی (Time Error) بکار می رود. وقتی خطای ذکر شده رخ دهد ، سیستم عامل به سراغ OB80 می رود. اگر آن در...

ادامه مطلب

معرفی OB122 ( I/O Access Error ) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 29 مرداد 1396
معرفی OB122 IO Access Error نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس هر جا سیستم عامل در دسترسی به ماژول ورودی برای خواندن یا ماژول خروجی برای نوشتن با مشکل مواجه شود ، OB122 را فرا می خواند و در صورت عدم وجود PLC متوقف می شود.

ادامه مطلب

معرفی OB121(Programming Error) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 29 مرداد 1396
معرفی OB121Programming Error نمایندگی زیمنس

این OB در نمایندگی زیمنس برای Programming Error بکار می رود و هرجا که CPU در پردازش برنامه با اشکال مواجه شود ، آن را صدا می زند.

ادامه مطلب

خطا های آسنکرون (Asynchronous Error) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 23 مرداد 1396
خطا های آسنکرون Asynchronous Error نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این دسته از خطا ها را اصولاً نمی توان به برنامه ی در حال اجرای کاربر نسبت داد. این خطا مربوط به نقایص به وجود آمده در کل سیستم CPU اتوماسیون صنعتی زیمنس...

ادامه مطلب

خطا های سنکرون (Synchronous Error) در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 23 مرداد 1396
خطا های سنکرون Synchronous Error در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این خطا ها مربوط به بخشی از برنامه کاربر هستند ، به این معنی که هنگام پردازش دستورات خاصی در برنامه ی کاربر ، آشکار می شوند.

ادامه مطلب

معرفی OB های مدیریت خطا در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 23 مرداد 1396
معرفی OB های مدیریت خطا در نمایندگی زیمنس

در اتوماسیون صنعتی زیمنس خطاهایی که توسط CPU های S7 نمایندگی زیمنس قابل تشخیص بوده و برای آنها OB در نظر گرفته شده است ، به...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.