سربرگ Scan Cycle Time نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 29 مهر 1396
سربرگ Scan Cycle Time نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با سربرگ Scan Cycle Time نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

سربرگ Memory نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 24 مهر 1396
سربرگ Memory نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در این سربرگ مطابق تصویر زیر ، وضعیت سه بخش از حافظه قابل مشاهده است...

ادامه مطلب

سربرگ Diagnostic Buffer نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 24 مهر 1396
سربرگ Diagnostic Buffer نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این سربرگ بافر تشخیص خطای CPU نمایندگی زیمنس است. وقتی خطا یا رخدادی برای CPU اتفاق بیفتد ، در این بافر پیغام مربوطه به...

ادامه مطلب

معرفی سربرگ های پنجره ی Module Information نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 24 مهر 1396
معرفی سربرگ های پنجره ی Module Information نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس اگر در محیط Simatic Manager نمایندگی زیمنس ابتدا بر روی CPU از زیر مجموعه ی پروژه کلیک کنیم ، می توانیم از...

ادامه مطلب

قطع کردن HOLD و بازگشت به مد کاری عادی در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 24 مهر 1396
قطع کردن HOLD و بازگشت به مد کاری عادی در نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با قطع کردن HOLD و بازگشت به مد کاری عادی در نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

ادامه اجرای Debug در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 15 مهر 1396
ادامه اجرای Debug در نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه اجرا Debug در نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

اجرای Debug در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 15 مهر 1396
اجرای Debug در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس لازم است از Breakpoint برای Debug کردن استفاده کنیم. اگر در Toolbar بالای برنامه LAD/STL/FBD آیکن های مربوط به...

ادامه مطلب

قدم های اولیه برای Debug کردن برنامه توسط Step7 نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 15 مهر 1396
قدم های اولیه برای Debug کردن برنامه توسط Step7 نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس هر یک از بلاک های برنامه نویسی (FB,FC,OB) را می توان Debug کرد. برای این...

ادامه مطلب

Debugging برنامه در مد Hold جهت عیب یابی در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 15 مهر 1396
Debugging برنامه در مد Hold جهت عیب یابی در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس Debug کردن یک برنامه به معنای ایجاد امکان برای اجرای کنترل شده برنامه است. همانطور که می دانیم ، در...

ادامه مطلب

استفاده از OB102 (Cold Restart) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 10 مهر 1396
استفاده از OB102 Cold Restart نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این نوع راه اندازی در برخی از CPU های S7-300 و در تمام CPU های S7-400 وجود دارد. با این راه اندازی ، تمام دیتا ها چه از...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.