آموزش نرم افزار تیاپورتال 35: المان های پایه

ارسال شده در تاریخ: 30 بهمن 1400چاپ
اشتراک گذاری:
آموزش نرم افزار تیاپورتال 35: المان های پایه

معرفی المان های پایه در نرم افزار TIA

  1. المان Coil
  2. المان تیغه باز
  3. المان تیغه بسته 
  4. المان Not
  5. المان Negate Assignment

 

در این مقاله این 5 آیتم را شرح خواهیم داد. زیمنس کنترل (نمایندگی زیمنس) در زمینه فروش محصولات اتوماسیون صنعتی، فشار ضعیف زیمنس فعالیت می کند. برای استعلام قیمت محصولات باید به شماره واتس پیام داد. 

 


مقاله آموزشی پیشنهادی: المان Bit Logic در نرم افزار TIA


 

المان تیغه باز:

تاثیر این المان بر روی عبور RLO در Network است:

- متغیر با مقدار یک منطقی، RLO از تیغه باز عبور می کند و به Network بعدی برسد. 

- متغیر با مقدار صفر منطقی، RLO از تیغه باز عبور نمی کند و به Network بعدی نمی رسد.

- مجاز به استفاده از نواحی I, Q, M, T,DB و ...

 

المان تیغه بسته:

 

- متغیر با مقدار یک منطقی، RLO از تیغه باز عبور نمی کند و به Network بعدی نمی رسد. 

- متغیر با مقدار صفر منطقی، RLO از تیغه باز عبور می کند و به Network بعدی می رسد.

- مجاز به استفاده از نواحی I, Q, M, T,DB و ...

 

المان Not:

استفاده از این المان در هر جای Network امکانپذیر است و نتیجه RLO را معکوس می کند. 

 

المان Coil:

المان Coil، مقدار RLO قبل از خود را در هر سیکل کاری به متغیر آدرس دهی شده اختصاص می دهد. سیگنال منطقی RLO بتواند در Netwok حرکت نموده و به المان Coil برسد، مقدار یک منطقی به متغیر مورد نظر اختصاص داده شده و هرگاه RLO به المان Coil نرسد. مقدار صفر منطقی به متغیر آدرس دهی شده در Coil، اختصاص داده می شود. استفاده از آدرس های متغیر های مختلف حافظه همانند DB,M,Q امکانپذیر است. استفاده از نواحی T سبب خطا می شود. 

 

المان Negate Assignment:

این المان عکس مقدار RLO را به یک متغیر اختصاص می دهد.  این المان عملکردی شبیه Coil دارد. 

 

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.