آموزش نرم افزار تیاپورتال 34: المان Bit Logic

ارسال شده در تاریخ: 23 بهمن 1400چاپ
اشتراک گذاری:
آموزش نرم افزار تیاپورتال 34: المان Bit Logic

 المان Bit Logic

در دستورات مورد استفاده در زبان LAD، پرکاربردترین دستورات Bit Logic است. این المان ها می توانند بخش منطقی برنامه را انجام دهند و بر روی یک بیت از حافظه کار کنند. در این دستورات می توان مقدار صفر یا یک منطقی را به متغیر نوع Bool اختصاص داد و استفاده از آدرس های بایتی امکانپذیر نیست. در ادامه 19 المان را توضیح خواهیم داد، با زیمنس کنترل همراه باشید. 


مقاله آموزشی پیشنهادی: دستورات پایه LAD


نمایندگی زیمنس - آموزش نرم افزار تیاپورتال - المان bit logic

 1. تیغه باز: اگر متغیر اختصاص داده شده به این متغیر یک منطقی باشد، مقدار RLO برابر یک منطقی می شود. 
 2. تیغه بسته: اگر متغیر اختصاص داده شده به این متغیر یک منطقی باشد، مقدار RLO برابر صفر منطقی می شود.
 3. المان NOT: اثز لاجیک برنامه معکوس می شود. RLO اگر صفر منطقی باید به یک و اگر یک منطقی باشد به صفر تبدیل می شود. 
 4. المان بوبین: نتیجه RLO ایجاد شده در اثر Logic برنامه را به یک متغیر اختصاص داده و در حقیقت، عمل نوشتن در متغیر را انجام می دهد. 
 5. مقدار معکوس شده RLO را به یک متغیر اختصاص دهد. 
 6. المان Reset: این المان برای ریست متغیر با مقدار صفر منطقی کاربرد دارد. 
 7. ست کردن یک متغیر و اختصاص دادن یک منطقی به متغیر
 8.  ست کردن تعدادی متغیر و اختصاص دادن یک منطقی به همه متغیرها
 9. ریست تعدادی متغیر و اختصاص صفر منطقی به همه متغیرها
 10. دو المان Set و Reset در فلیپ فلاپ تجمیع شده و یک متغیر را Set و Reset می نماید. در صورت همزمان پایه ها عمل Reset انجام می شود. 
 11. دو المان Set و Reset در فلیپ فلاپ تجمیع شده و یک متغیر را Set و Reset می نماید. در صورت همزمان پایه ها عمل Set انجام می شود.
 12. تشخیص ایجاد لبه بالارونده در مقدار یک متغیر. در صورت تشخیص لبه، مقدار RLO به مدت یک سیکل اسکن، برابر یک منطقی می شود. 
 13. تشخیص لبه پایین رونده سیگنال یک متغیر، در صورت تشخیص لبه، مقدار RLO به مدت یک سیکل اسکن، برابر یک منطقی می شود. 
 14. المان تشخیص لبه بالارونده RLO
 15. المان تشخیص لبه پایین رونده RLO

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.