انواع جریان ها و ولتاژ های کنتاکتور نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 22 اردیبهشت 1397چاپ
اشتراک گذاری:
انواع جریان ها و ولتاژ های کنتاکتور نمایندگی زیمنس

جریان کار نامی(Ie): جریان کار نامی یک کنتاکتور نمایندگی زیمنس، جریانی است که شرط استفاده از کنتاکتور را بیان می کند و در رابطه با مقدار ولتاژ بار و نوع بار است.به عبارت دیگر جریان قابل تحمل برای کنتاکت های اصلی را با Ie نمایش می دهند.
جریان اتصال کوتاه ضربه ای(I1s): در مدار فرمان و مدار قدرت کنتاکتوری باید از وسایل حفاظتی کرد استفاده کرد تا در صورت اتصال کوتاه  بلافاصله مدار قطع شود.چون در فاصله زمانی اتصال کوتاه تا قطع مدار توسط وسایل حفاظتی،از کنتاکت های کنتاکتور اتوماسیون زیمنس جریان خیلی زیادی عبور می کند لذا کنتاکت ها باید تحمل این جریان را در این زمان کوتاه داشته باشند و به یکدیگر جوش نخورده یا تغییر فرم ندهند.مقدار ماکزیمم جریانی را که کنتاکت ها می توانند در زمان اتصال کوتاه تحمل کنند با Is نشان داده و جریان اتصال کوتاه ضربه ای می نامند.
جریان ماکزیمم برای زمان کوتاه(1s)ITh: ماکزیمم جریان قابل تحمل برای تیغه ها در یک زمان کوتاه(مثلا 1ثانیه )(بیشترین جریان برای کوتاه ترین زمان).
ولتاژ کار نامی(Ue): مقدار ماکزیمم ولتاژی است که کنتاکت های کنتاکتور اتوماسیون صنعتی زیمنس در شرایط کار با جریان کار نامی Ie می توانند تحمل کنند.
ولتاژ عایقی نامی(Ui): ولتاژ عایق بندی کنتاکتور را مشخص می کند.
ولتاژ تغذیه نامی(Ue): مقدار ماکزیمم ولتاژی است که به بوبین کنتاکتور می توان اعمال کرد.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.