کنتاکتور زیمنس

چاپ
اشتراک گذاری:
  کنتاکتور زیمنس

  وسیله ای است که در آن بصورت مغناطیسی تعدادی کنتاکت را قطع و وصل می کند که عموماً کنتاکتورها دارای سه کنتاکت یا تیغه اصلی به نام پلاتین میباشند.ساختمان کنتاکتورازسه قسمت اصلی بوبین ،هسته،تیغه پلاتین تشکیل شده است.


  درکنتاکتورهای زیمنس یک تیغه کمکی  2تایی  بصورت دایمی برروی آن قراردارد.مزیت استفاده از کنتاکتور زیمنس :
  امکان کنترل ازراه دور،کنترل مصرف کننده از چند محل ،قطع ووصل زیادواستهلاک کم وعمرآن نسبت به بقیه کنتاکتورها بیشتر است.کنتاکتور زیمنس بصورت ACوDCارائه می شود.

  ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
  13RH1122-1AF002NO+2NC,110AC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  23RH1122-1AP002NO+2NC,220 AC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  33RH1131-1AF003NO+3NC,110AC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  43RH1131-1AP003NO+3NC,220 AC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  53RH1140-1AB004NO+0NC,24DC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  63RH1140-1AF004NO+0NC,110AC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  73RH1140-1AP004NO+0NC,220AC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  83RH1244-1BB402NO+2NC,24DC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  93RH1262-1AP006NO+2NC,220AC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  103RH1911-1BA011NC,S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  113RH1911-1BA101NC,S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  123RH1921-1CA011NC,S0-S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  133RH1921-1CA101NO,S0-S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  143RH1921-1DA111NO+1NC,S0-S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  153RH1921-1DA111NO+1NC,S0-S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  163RH1921-1EA111NO+1NCS0-S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  173RH1921-1FA044NC,S0-S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  183RH1921-1HA222N0+2NC ,S0-S1 2,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  193RT1015-1AF01 3KW,S00,110AC,7A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  203RT1015-1AP01 3KW,S00,220AC,7A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  213RT1015-1BB413KW,S00,24DC,7A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  223RT1015-1BF41 3KW,S00,110DC,7A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  233RT1016-1AF01 4KW,S00,110AC,9A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  243RT1016-1AP014KW,S00,220AC,9A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  253RT1016-1BB41 4KW,S00,24DC,9A,1NO.0NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  263RT1016-1BF41 4KW,S00,110DC,9A,1NO.0NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  273RT1017-1AF01 5.5KW,S00,110AC,12A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  283RT1017-1AP01 5.5KW,S00,220AC,12A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  293RT1017-1BB41 5.5KW,S00,24DC,12A,1NO.0NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  303RT1017-1BF41 5.5KW,S00,110DC,12A1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  313RT1023-1AF00 4KW,S0,110AC,9A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  323RT1023-1AP004KW,S0,220AC,9A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  333RT1023-1BB404KW,S0,24DC,9A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  343RT1023-1BF404KW,S0,110DCAC,9A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  353RT1024-1AF005.5KW,S0,110AC,12A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  363RT1024-1AP005.5KW,S0,220AC,12A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  373RT1024-1BB40 5.5KW,S0,24DC,12A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  383RT1024-1BF40 5.SKW,S0,110DCAC,12A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  393RT1025-1AF007.5KW,S0,110AC,17A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  403RT1025-1AP007.5KW,S0,220AC,17A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  413RT1025-1BB407.5KW,S0,24DC,17A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  423RT1025-1BF407.5KW,S0,110DCAC,17A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  433RT1026-1AF0011KW,S0,110AC,25A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  443RT1026-1AP0011KW,S0,220AC,25A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  453RT1026-1BB4011KW,S0,24DC,25A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  463RT1026-1BB4011KW,S0,24DC,25A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  473RT1026-1BF4011KW,S0,110DCAC,25A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  483RT1034-1AF0015KW,S2,110AC,32A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  493RT1034-1AP0015KW,S2,220AC,32A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  503RT1034-1BB4015KW,S0,24DC,32A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  513RT1034-1BF4015KW,S0,110DCAC,32A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  523RT1035-1AF0018.5KW,S2,110AC,40A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  533RT1035-1AP0018.5KW,S2,220AC,40A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  543RT1035-1BB4018.5KW,S2,24DC,40A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  553RT1035-1BF4018.5KW,S0,110DCAC,40A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  563RT1036-1AF0022KW,S2,110AC,S0A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  573RT1036-1AP0022KW,S2,24DC,50A,0NO.,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  583RT1036-1BB4022KW,S2,24DC,50A,0NO.,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  593RT1036-1BF4022KW,S2,110DCAC,50A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  603RT1044-1AF0030KW,S3,110AC,65A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  613RT1044-1AP0030KW,S3,220AC,65A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  623RT1044-1BB4030KW,S3,24DC,65A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  633RT1044-1BF4030KW,S2110DCAC,65A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  643RT1045-1AF0037KW,S3,110AC,80A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  653RT1045-1AP0037KW,S3,220AC,80A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  663RT1045-1BB4037KW,S3,24DC,80A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  673RT1045-1BF4137KW,S2,110DCAC,80A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  683RT1046-1AF0045KW,S3,110AC,95A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  693RT1046-1AP0045KW,S3,220AC,95A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  703RT1046-1BB4045KW,S3,24DC,95A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  713RT1046-1BF4045KW,S2,110DCAC,95A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  723RT1054-6AF3655KW,S6,2NO+2NC,110-127AC/DCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  733RT1054-6AP3655KW,S6,2NO+2NC,220-240AC/DCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  743RT1055-6AF3675KW,S6,110-127AC1DC,150A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  753RT1055-6AP3675KW,S6,220-240AC1DC,150A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  763RT1056-6AF3690KW,S6,110-127AC1DC,185A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  773RT1056-6AP3690KW,S6,220-240AC1OC,185A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  783RT1064-6AF36110KW,S10,110AC1DC,300A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  793RT1064-6AP36110KW,S10,220-240AC1DC,225A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  803RT1065-6AF36132KW,S10,110AC1DC,300A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  813RT1065-6AP36132KW,S10,220-240AC1DC,265A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  823RT1066-6AF36160KW,S10,,110AC/DC,300A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  833RT1066-6AP36160KW,S10,220-240AC1DC,300A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  843RT1075-6AF36200KW,S12,220-240AC1DC,400A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  853RT1075-6AP36200KW,S12,220-240AC1DC,400A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  863RT1076-6AF36250KW,S12,110AC1DC,300A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  873RT1076-6AP36250KW,S12,220-240AC1DC,500A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  883RT1617-1AP0312.5 KVAR ,3 POLE,400V . 230Vموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  893RT1627-1AP0125 KVAR ,3 POLE,400V. 230Vموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  903RT1647-1AP0150 KVAR ,3 POLE,400V. 230Vموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  913RT1916-1BB00AC24-48V,DC24-70V,S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  923RT1916-1BC00AC48-127 V,DC70-1 50,S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  933RT1916-1BD00AC127-240,DC1 50-250,S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  943RT1916-1CB00AC24-48V,DC24-70V,S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  953RT1916-1CC00AC48-127V,DC-1501-S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  963RT1916-1DG00DC12-250V,S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  973RT1916-1JJ00DC12-24,AC24-48,S00,موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  983RT1916-1JK00DC24-70,AC48-127,S00موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  993RT1916-1JL00AC127-240,S00موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1003RT1926-1BB00AC24-48V,DC24-70V,S0,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1013RT1926-1BC00AC48-127V,S0,موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1023RT1926-1BD00AC127-240,DC150-250,S0,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1033RT1926-1CB00AC24-48V,DC24-70V,S0,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1043RT1926-1CC00AC48-127Vموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1053RT1926-1CD00AC127-240V,DC150-250,S0,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1063RT1926-1ER00DC24V,S0,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1073RT1926-1QT00AC1DC24-240,S0...S3موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1083RT1926-1QT00AC1DC24-240,S0...S3موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1093RT1926-1TR00DC24V,S0,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1103RT1936-1C000AC127-240V,S2&S3,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1113RT1936-1CB00AC24-48V,DC24-70,S2&S3,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1123RT1936-1CC00AC48-127V,S2&S3,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1133RT1936-1ER00DC24V,S2&S3,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1143RT1936-1TR00DC24V,S2&S3,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1153RT1956-1CB00AC24-48V,DC24-70V,S61S10112,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1163RT1956-1CC00AC48-127,DC70-150,S6,S10,S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1173RT1956-1CD00AC127-240,DC150-250,S6,S10,S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1183TX7002-1AB00OUTPUT INTERFACE*1NO, AC/DC 24Vموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1193TX7002-2AF00INPUT INTERFACE * 1NO, AC/DC 230Vموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1203TX7402-3ASURGE SUPPRESSOR DIODE * DC 24 TO 250V* 3TH4موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1213TX7402-3JSURGE SUPPRESSOR DIODE AND ZENER DIODE*DC 24 TO 250V SIZE 0 TO 2موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1223TX7402-3JSURGE SUPPRESSOR VARISTOR *AC 127 TO 24OV/DC 150 TO 250V*SIZE 0 TO 2موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1233TX7402-3RSURGE SUPPRESSOR RC ELEMENT*AC 24 TO 48V/DC 24 TO 70V*SIZE 0 TO 2موجود در نمایندگی زیمنس ایران

  با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.