آموزش مقدماتی PLC S7-300 نمایندگی زیمنس، قسمت دوازدهم: آموزش Timer ها و انواع تایمرها در پی ال سی S7-300 زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 16 آذر 1397
آموزش مقدماتی PLC S7300 نمایندگی زیمنس قسمت دوازدهم آموزش Timer ها و انواع تایمرها در پی ال سی S7300 زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد تایمرها که یکی از پر استفاده ترین المان ها در برنامه نویسی است آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

آموزش مقدماتی PLC S7-300 نمایندگی زیمنس، قسمت یازدهم: طراحی مثال کاربردی از دستورات set و reset

ارسال شده در تاریخ: 10 آذر 1397
آموزش مقدماتی PLC S7300 نمایندگی زیمنس قسمت یازدهم طراحی مثال کاربردی از دستورات set و reset

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با دستورات Set و Reset یک مثال کاربردی را طراحی خواهیم کرد و با یکی از کاربردهای این دستورات آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

آموزش مقدماتی PLC S7-300 نمایندگی زیمنس، قسمت دهم: دستورات set و reset در پی ال سی S7-300 زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 10 آذر 1397
آموزش مقدماتی PLC S7300 نمایندگی زیمنس قسمت دهم دستورات set و reset در پی ال سی S7300 زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد دو دستور set و reset آشنا خواهید شد و با مثال های مختلف موارد استفاده از این دستورات را یاد خواهید گرفت.

ادامه مطلب

آموزش مقدماتی PLC S7-300 نمایندگی زیمنس، قسمت نهم: آموزش interlock کردن دو و سه خروجی در پی ال سی S7-300 زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 03 آذر 1397
آموزش مقدماتی PLC S7300 نمایندگی زیمنس قسمت نهم آموزش interlock کردن دو و سه خروجی در پی ال سی S7300 زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه طراحی و interlock کردن دو و سه خروجی با دو و سه کنتاکت normal open به صورت مجزا در پی ال سی S7-300 زیمنس آشنا خواهید شد .

ادامه مطلب

آموزش مقدماتی PLC S7-300 نمایندگی زیمنس، قسمت هشتم: پیاده سازی دستورهای latch و unlatch با کلیدهای متفاوت

ارسال شده در تاریخ: 02 آذر 1397
آموزش مقدماتی PLC S7300 نمایندگی زیمنس قسمت هشتم پیاده سازی دستورهای latch و unlatch با کلیدهای متفاوت

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه طراحی و پیاده سازی دستورهای latch و unlatch با استفاده از کلیدهای normal open و normal close آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

آموزش مقدماتی PLC S7-300 نمایندگی زیمنس، قسمت هفتم: نوشتن یک مثال با کنتاکت های normal open و normal close

ارسال شده در تاریخ: 26 آبان 1397
آموزش مقدماتی PLC S7300 نمایندگی زیمنس قسمت هفتم نوشتن یک مثال با کنتاکت های normal open و normal close

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس، با نحوه طراحی یک مدار ساده با کنتاکت های normal open و normal close در PLC S7-300 آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

آموزش مقدماتی PLC S7-300 نمایندگی زیمنس، قسمت ششم: دستور latch و unlatch و کاربرد آن در پی ال سی S7-300 زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 26 آبان 1397
آموزش مقدماتی PLC S7300 نمایندگی زیمنس قسمت ششم دستور latch و unlatch و کاربرد آن در پی ال سی S7300 زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس برای پی ال سی S7-300 با نحوه عملکرد دو دستور latch و unlatch آشنا شده و با مثال های کاربردی در پی ال سی S7-300 زیمنس آنها را بررسی خواهیم کرد.

ادامه مطلب

آموزش مقدماتی PLC S7-300 نمایندگی زیمنس، قسمت پنجم: طراحی مدارهای and, or و not

ارسال شده در تاریخ: 19 آبان 1397
آموزش مقدماتی PLC S7300 نمایندگی زیمنس قسمت پنجم طراحی مدارهای and or و not

در ادامه آموزش های نمایندگی زیمنس، در این قسمت از آموزش های پی ال سی S7-300 زیمنس با نحوه طراحی مدارهای and, or و not آشنا خواهید شد و نحوه عملکرد آنها را برای شما توضیح خواهیم داد.

ادامه مطلب

آموزش مقدماتی PLC S7-300 نمایندگی زیمنس، قسمت چهارم: شروع برنامه نویسی پی ال سی S7-300 زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 آبان 1397
آموزش مقدماتی PLC S7300 نمایندگی زیمنس قسمت چهارم شروع برنامه نویسی پی ال سی S7300 زیمنس

در این قسمت از آموزش های پی ال سی S7-300 نمایندگی زیمنس با نحوه برنامه نویسی این پی ال سی آشنا شده و با طراحی یک مثال ساده ورودی و خروجی ها و نحوه عملکرد آن دو را یاد خواهید گرفت.

ادامه مطلب

آموزش مقدماتی PLC S7-300 نمایندگی زیمنس، قسمت سوم: آموزش اجرا و شبیه سازی برنامه نوشته شده

ارسال شده در تاریخ: 12 آبان 1397
آموزش مقدماتی PLC S7300 نمایندگی زیمنس قسمت سوم آموزش اجرا و شبیه سازی برنامه نوشته شده

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه اجرا و شبیه سازی برنامه نوشته شده در پی ال سی S7-300 زیمنس را در نرم افزار Step7 زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.