کلید مینیاتوری زیمنس

چاپ
اشتراک گذاری:
  کلید مینیاتوری زیمنس

  نمایندگی زیمنس و کلید مینیاتوری

  کلید مینیاتوری زیمنس  (Miniature Circuit Breaker ) در رده محصولات فشار ضعیف زیمنس قرار می گیرد. نام دیگر این محصول فیوز مینیاتوری می باشد که به اختصار MCB  زیمنس در بازار شناخته می شود. 

  با استفاده از فیوز مینیاتوری می توان تجهیزات اعم از صنعتی و خانگی را در برابر اضافه جریان و همچنین اتصال های کوتاه حفاظت کرد. 

   

    تیپ های کلید مینیاتوری از لحاظ کاربرد :  

  - تیپ B : نوع مصرف خانگی و روشنایی

  - تیپ C : نوع مصرف صنعتی و موتوری

  - تیپ D : نوع مصرف صنعتی در موارد خاص و ترانسفورماتوری

  - تیپ K : نوع مصرف حفاظت و قدرت

  - تیپ Z : نوع مصرف در موارد حساس

   

  توضیحات : 

  کلید مینیاتوری زیمنس تیپ B بیشتر در شرایطی که احتیاج به نور و روشنایی باشد استفاده میشود . معمولا با جریان قطع 3 تا 5 برابر جریان نامی کلید مینیاتوری و زمان قطع سریع تر نسبت به کلید مینیاتوری تیپ C و کلید مینیاتوری تیپD . معمولا از تیپ B در مصارف خانه هم استفاده میشود.

  کلید مینیاتوری زیمنس تیپ C اغلب در ساختار موتورها استفاده میشود و با جریان قطع 5 تا 10 برابر جریان نامی کلید مینیاتوری و زمان قطع بیشتر نسبت به کلید مینیاتوری تیپ B برای ساخت ترانسفورماتورها و شیرهای سلونوئید می توانید از از کلیدمینیاتوری زیمنس تیپ D استفاده کنید.

   

  ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
  15SL6101-7Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 1 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  25SL6102-7Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 2A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  35SL6104-7Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 4A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  45SL6106-7Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 6A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  55SL6110-7Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 10 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  65SL6116-7Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 16A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  75SL6120-7Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 20 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  85SL6125-7Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 25A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  95SL6132-7Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 32 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  105SL6140-7Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 40 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  115SL6150-7Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 50 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  125SL6163-7Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 63 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  135SL6201-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, C, 1 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  145SL6202-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, C, 2A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  155SL6204-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, C, 4A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  165SL6206-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, C, 6A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  175SL6210-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, C, 10 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  185SL6216-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, C, 16A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  195SL6220-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, C, 20 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  205SL6225-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, C, 25A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  215SL6232-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, C, 32 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  225SL6240-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, C, 40 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  235SL6250-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, C, 50 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  245SL6263-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, C, 63 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  255SL6301-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 1 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  265SL6302-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 2A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  275SL6304-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 4A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  285SL6306-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 6A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  295SL6310-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 10 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  305SL6316-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 16A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  315SL6320-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 20 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  325SL6325-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 25A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  335SL6332-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 32 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  345SL6340-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 40 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  355SL6350-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 50 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  365SL6363-7Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 63 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  375SY5101-7Circuit breaker Universal current 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1-pole, C, 01A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  385SY5102-7Circuit breaker Universal current 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1-pole, C, 2A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  395SY5104-7Circuit breaker Universal current 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1-pole, C, 04A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  405SY5106-7Circuit breaker Universal current 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1-pole, C, 06A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  415SY5110-7Circuit breaker Universal current 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1-pole, C, 10 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  425SY5116-7Circuit breaker Universal current 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1-pole, C, 16A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  435SY5120-7Circuit breaker Universal current 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1-pole, C, 20A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  445SY5125-7Circuit breaker Universal current 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1-pole, C, 25A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  455SY5132-7Circuit breaker Universal current 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1-pole, C, 32A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  465SY5132-7Circuit breaker Universal current 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1-pole, C, 32A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  475SY5140-7Circuit breaker Universal current 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1-pole, C, 40 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  485SY5150-7Circuit breaker Universal current 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1-pole, C, 50 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  495SY5163-7Circuit breaker Universal current 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1-pole, C, 63A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  505SY5201-7Circuit breaker Universal current 440 V DC 400 V AC 10kA, 2-pole, C, 01A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  515SY5202-7Circuit breaker Universal current 440 V DC 400 V AC 10kA, 2-pole, C, 02A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  525SY5204-7Circuit breaker Universal current 440 V DC 400 V AC 10kA, 2-pole, C, 04A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  535SY5206-7Circuit breaker Universal current 440 V DC 400 V AC 10kA, 2-pole, C, 6A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  545SY5210-7Circuit breaker Universal current 440 V DC 400 V AC 10kA, 2-pole, C, 10 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  555SY5216-7Circuit breaker Universal current 440 V DC 400 V AC 10kA, 2-pole, C, 16A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  565SY5220-7Circuit breaker Universal current 440 V DC 400 V AC 10kA, 2-pole, C, 20A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  575SY5225-7Circuit breaker Universal current 440 V DC 400 V AC 10kA, 2-pole, C, 25A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  585SY5240-7Circuit breaker Universal current 440 V DC 400 V AC 10kA, 2-pole, C, 40 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  595SY5250-7Circuit breaker Universal current 440 V DC 400 V AC 10kA, 2-pole, C, 50 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  605SY5263-7Circuit breaker Universal current 440 V DC 400 V AC 10kA, 2-pole, C, 63A موجود در نمایندگی زیمنس ایران

  با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.