زیمنس کنترل

کد : 44665

نمایندگی زیمنس: قرار دادن کارت های ماژول PM در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: قرار دادن کارت های ماژول PM در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس می توان روی باس در چند جا بین کارت ها ماژول PM قرار داد این کار وقتی ضرورت پیدا می کند که یک PM نمایندگی زیمنس نتواند جریان مورد نیاز کارت ها به ویژه خروجی ها را تامین کند،یا اگر سطح ولتاژ کارت های جدید با نوع قبلی متفاوت باشد باز استفاده از چند PM اتوماسیون زیمنس ضروری است.
اگر نیاز به کارت استارتر موتور باشد، باید ترمینال های خاص آن را قرار داد.در این حالت PM خاصی نیز لازم است.پس از اتمام نصب کارت های سیم کشی به ترمینال ها انجام می شود و در نهایت پس از تکمیل کار لازم است آدرس Dip Switch تنظیم گردد.

 

نمایندگی زیمنس قرار دادن کارت های ماژول PM در اتوماسیون زیمنس 1