زیمنس کنترل

کد : 44592

لوپ کنترلر های نمایندگی زیمنس

لوپ کنترلر های نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس لوپ کنترل های نمایندگی زیمنس به دو دسته تقیسم می شوند:

سخت افزاری شامل :
کنترل کننده هایی که در فیلد نصب می شوند ، مانند پوزیشنر Sipart PS2 که تجهیزات کنترلی را با خود دارد.


لوپ کنترلر های نمایندگی زیمنس 1


لوپ کنترلر های خاص مانند Sipart DR که در اتاق کنترل نصب شده و تنظیم پارامتر ها توسط کلید های روی آن امکان پذیر است.
کارت های FM خاص که در رک PLC قرار گرفته و لوپ مربوطه را بطور مستقل کنترل می کند.
نرم افزاری :  که با استفاده از برنامه نویسی PLC انجام می شود.