زیمنس کنترل

کد : 44483

معرفی OB88 ( Processing Interrupt ) نمایندگی زیمنس

معرفی OB88 ( Processing Interrupt ) نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس این OB در شرایط زیر فراخوانی می شود :
1. عمق تو در تویی (Nesting Depth) بیش از حد مجاز باشد ، مثلاً FC و FB های مختلفی به صورت تو در تو بیش از حد فراخوانی شده باشند یا اشتباهاً یک FC دوباره در خودش فراخوانی شود.
2. وقتی Local Data ها توسط کاربر تغییر داده شده و به PLC دانلود شوند ولی CPU نمایندگی زیمنس نتواند آنها را طبق تغییرات انجام شده اختصاص دهد ، OB88 فراخوانی می شود.
در موارد فوق ، اگر OB88 در حافظه موجود نباشد ، CPU به مد Stop خواهد رفت.