زیمنس کنترل

کد : 44482

معرفی OB87 ( Communication Error ) نمایندگی زیمنس

معرفی OB87 ( Communication Error ) نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس این OB مربوط به خطا های شبکه MPI می باشد. همانطور که می دانید ، شبکه MPI به عنوان یک شبکه ی انحصاری فقط در Step7 زیمنس کاربرد دارد. از این شبکه می توان برای ارتباط چند PLC نمایندگی زیمنس از نوع S7 استفاده کرد. برای این کار ، محیطی به نام Global Data ( GD )  وجود دارد که خاص MPI است و با استفاده از آن می توان ارتباط را انجام داد. حال ، اگر اشکالی در ارتباط با تبادل دیتا در شبکه MPI وجود داشته باشد ، OB87 فراخوانی می شود و در صورت عدم وجود آن در حافظه ، CPU به مد Stop خواهد رفت.