زیمنس کنترل

کد : 38130

نمایندگی زیمنس: استفاده از فرمت And Time Date

نمایندگی زیمنس: استفاده از فرمت And Time Date
همانطور که از نام این نوع دیتا پیداست ، برای ذخیره سازی تاریخ و زمان به کار می­رود. در برنامه نویسی تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس از آنجایی که ظرفیت حافظه ها به صورت یکپارچه، حداکثر 32 بیت است و حافظه ی بیش از 32 بیت وجود ندارد، برای ذخیره ی تاریخ و زمان از این فرمت استفاده می­شود. Date_And_Time یک متغیر 64 بیتی یا 8 بایتی است. فرمت دیتا در آن به صورت D#YY.MM.DD.HH:MM:S.MS می­باشد.

نمایندگی زیمنس استفاده از فرمت And Time Date