تمرین هشتم نمایندگی زیمنس: کنترل روشنایی سالن های ورزشی (Sports hall lighting) با استفاده از PLC LOGO!

ارسال شده در تاریخ: 28 مهر 1397چاپ
اشتراک گذاری:
تمرین هشتم نمایندگی زیمنس: کنترل روشنایی سالن های ورزشی (Sports hall lighting) با استفاده از PLC LOGO!

می توان سالن های ورزشی و رختکن های مدارس را نیز با پی ال سی LOGO! زیمنس کنترل نمود. لذا سالن هایی را که برای اجاره مورد استفاده قرار می گیرد را می توان با LOGO! طوری تنظیم کرد که پس از پایان زمان با قطع برق سالن از استفاده بیشتر از حد مجاز آنها جلوگیری کرد، که این عمل را با یک سوئیچ ON و OFF به صورت مستقل و مستقیم می توان انجام داد.

 

تمرین هشتم نمایندگی زیمنس: مداری طراحی کنید که به صورت گفته شده در زیر کار کند.

 

یک سالن ورزشی دارای دو دسته چراغ برای روشنایی سالن و یک دسته چراغ برای روشنایی رختکن است.

چراغ های دسته اول و دوم سالن توسط یک کلید روشن و خاموش می شوند. چراغ های رختکن نیز توسط یک کلید روشن و خاموش می شوند. در ساعت 9:45 شب زنگ هشداری به منزله اتمام وقت سالن به مدت 5 ثانیه به صدا درمی آید. در ساعت 10:00 شب دسته اول چراغ ها خاموش می شود و پس از آن در ساعت 10:15 دسته دوم چراغ ها نیز خاموش خواهند شد و در پایان در ساعت 10:25 چراغ های رختکن نیز خاموش می شوند و پس از آن دیگر روشن نمی شوند مگر توسط کلید مرکزی که برای مسئول سالن تعبیه شده و به طور مستقل می توان با آن کل سالن را روشن یا خاموش کرد.

ضمناً این مدار باید دارای کلیدی باشد که در روزهای تعطیل کل سیستم روشنایی را قفل کند. به این معنی که اگر کلید قفل سیستم زده شده باشد، حتی با زدن کلیدهای روشن و خاموش تعبیه شده، سیستم روشنایی خاموش باقی بماند.

حل:

ورودی I1: کلید برای روشن کردن چراغ های سالن (NO)

ورودی I2: کلید برای روشن کردن چراغ های رختکن (NO)

ورودی I3: کلید مرکزی (برای استفاده مسئول سالن) (NO)

ورودی I4: کلید برای روشن کردن کل سالن در ایام تعطیل (NO)

خروجی Q1: روشنایی گروه اول چراغ های سالن

خروجی Q2: روشنایی گروه دوم چراغ های سالن

خروجی Q3: روشنایی رختکن

خروجی Q4: زنگ هشدار دهنده

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.