سربرگ Protection نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 13 آبان 1396چاپ
اشتراک گذاری:
سربرگ Protection نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس در این سربرگ ، سطوح حفاظتی (Protection Levels) ، به منظور جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به برنامه CPU اتوماسیون صنعتی زیمنس تعبیه شده است. این حفاظت دارای 3 سطح است که به ترتیب عبارتند از :
سطح 1 : به عنوان سطح پیش فرض در نظر گرفته شده است و هیچ کلمه ی عبوری (Password) در این سطح تعیین نمی شود. کاربر مجاز است به برنامه دسترسی داشته باشد (Write/Read) و در واقع ، این سطح ، یک سطح حفاظتی محسوب نمی شود.
سطح 2 : کاربر صرفاً اجازه ی خواندن (Read) را دارد. بنابراین ، Upload امکان پذیر و Download ممکن نیست.
سطح 3 : کاربر اجازه ی خواندن (Read) و نوشتن (Write) را ندارد. این سطح در مواقعی که برنامه ، به عنوان دانش فنی مطرح است ، مورد استفاده قرار می گیرد.
البته در سطح یک ، اگر گزینه ی Can be Bypassed With Password فعال شود ، لازم است Password نیز تعیین گردد. این گزینه در حالتی استفاده می شود که CPU علاوه بر مد RUN ، دارای مد RUN-P نیز باشد ( CPU های نسل قدیم ) با فعال نمودن این چک باکس و تعیین Password ، در مد RUN این CPU هم امکان دانلود به وجود می آید.




سربرگ Protection نمایندگی زیمنس 1



پس از تعیین سطح حفاظتی لازم است تغییرات به CPU نمایندگی زیمنس انتقال یابد (Download). با فعال شدن کلمه ی عبور ، اگر در SIMATIC Manager اتوماسیون صنعتی زیمنس بخواهیم اقدام به دانلود اطلاعات نمائیم ( با توجه به Write And Read Protection در تصویر فوق ) قبل از باز شدن پنجره ی مربوطه ، کلمه ی Password باز می شود.


سربرگ Protection نمایندگی زیمنس 2



اگر Password صحیح وارد شود ، ارتباط برقرار خواهد شد و تا زمانی که Simatic Manager باز است ، دیگر Password را سوال نخواهد کرد. با استفاده از منوی PLC>Access Right>Cancel می-توان مجدداً Password را فعال کرد. به عبارت دیگر ، سطح امنیتی که با وارد کردن یک مرتبه Password موقتاً برداشته شده بود ، فعال می شود و برای ارتباط با PLC مجدداً Password را سوال میکند.


سربرگ Protection نمایندگی زیمنس 3


این Password در S7-300 بر روی کارت MMC گذاشته می شود ، بنابراین با عمل MRES برداشته نخواهد شد. ولی در S7-400 که حافظه ی Load Memory به صورت داخلی وجود دارد ، در صورت Password گذاری این رمز بر روی RAM داخلی قرار می گیرد. بنابراین ، با عمل MRES همراه با اصل برنامه پاک می شود.
در همین سربرگ و کادر Mode دو گزینه وجود دارد. اگر Test Mode انتخاب شود ، امکان وارد شدن CPU به مد Hold برای عمل Debugging وجود دارد. وقتی پروسه تست شده و آماده به کار شود ، نباید به مد Hold برود و به همین دلیل ، لازم است گزینه ی Process Mode انتخاب شود.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.