آشنایی و کار با سنسورهای پر کاربرد صنعتی در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 24 شهریور 1397
آشنایی و کار با سنسورهای پر کاربرد صنعتی در نمایندگی زیمنس

در آموزش آشنایی و کار با سنسورهای پر کاربرد صنعتی در نمایندگی زیمنس با نحوه کار و پر استفاده ترین این سنسورها در صنعت آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: شبکه EIB/KNX و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 24 شهریور 1397
نمایندگی زیمنس شبکه EIBKNX و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس

بررسی شبکه EIB/KNX، عملکرد کاربرد آن با پی ال سی LOGO! زیمنس و ... که سیستم KNX مخفف کلمه Konnex است که یک سیستم استاندارد ارتباطی برای کنترل ساختمان های هوشمند است.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: اتصال پی ال سی LOGO! زیمنس به PC

ارسال شده در تاریخ: 24 شهریور 1397
نمایندگی زیمنس اتصال پی ال سی LOGO زیمنس به PC

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه اتصال پی ال سی LOGO! زیمنس به PC ( کامپیوتر شخصی ) آشنا خواهید شد و قوانین آن را بررسی خواهیم کرد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: ارتباط Master / Slave بین دو LOGO! زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 17 شهریور 1397
نمایندگی زیمنس ارتباط Master Slave بین دو LOGO زیمنس

در این نوع از ارتباط بین دو LOGO! فقط در یکی از آنها برنامه نوشته می شود. LOGO! که برنامه در آن نوشته می شود Master و دیگری Slave نامیده می شود.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: توابع شبکه (net work) در ارتباط Client / Server در پی ال سی LOGO! زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 17 شهریور 1397
نمایندگی زیمنس توابع شبکه net work در ارتباط Client Server در پی ال سی LOGO زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد توابع شبکه در ارتباط Client / Server در پی ال سی LOGO! زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: عملکرد شبکه در پی ال سی LOGO! زیمنس و تعیین IP Address

ارسال شده در تاریخ: 17 شهریور 1397
نمایندگی زیمنس عملکرد شبکه در پی ال سی LOGO زیمنس و تعیین IP Address

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد شبکه در پی ال سی LOGO! زیمنس آشنا خواهید شد و همینطور نحوه تعیین IP Address برای پی ال سی LOGO! زیمنس را بررسی خواهیم کرد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: مثال چراق راه پله ساختمان در دو زبان FBD و UDF در پی ال سی LOGO! زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 17 شهریور 1397
نمایندگی زیمنس مثال چراق راه پله ساختمان در دو زبان FBD و UDF در پی ال سی LOGO زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه طراحی یک مثال کاربردی از پی ال سی LOGO زیمنس در دو زبان FBD و UDF آشنا خواهید شد و این مثال را همراه با عکس طراحی خواهیم کرد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: زبان UDF و اضافه کردن UDF به توابع نرم افزار LOGO!

ارسال شده در تاریخ: 10 شهریور 1397
نمایندگی زیمنس زبان UDF و اضافه کردن UDF به توابع نرم افزار LOGO

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد زبان UDF و طرز استفاده از آن و نحوه اضافه کردن UDF به توابع نرم افزار LOGO! زیمنس آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: باز کردن فایل Data Log

ارسال شده در تاریخ: 10 شهریور 1397
نمایندگی زیمنس باز کردن فایل Data Log

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه باز کردن فایل Data Log آشنا خواهید شد و آن را همراه با تصاویر یاد خواهید گرفت.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نمایش تغییرات دما در یک محفظه یخچال

ارسال شده در تاریخ: 10 شهریور 1397
نمایندگی زیمنس نمایش تغییرات دما در یک محفظه یخچال

مدار زیر تغییرات دما را در یک محفظه یخچال دار به نمایش می گذارد و متناسب با تغییرات دما اطلاع رسانی می کند و به این صورت کار می کند که...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.