رله اورکارنت زیمنس

چاپ
اشتراک گذاری:
  رله اورکارنت زیمنس

  در حفاظت تجهیزات و دستگاه ها در مقابل عیوب و اتصال ها به وسیله تجهیزات قدرت انجام می گیرد ، قبل از اینکه کلید قدرت بتواند باز شود باید بوبین آن تغذیه شود این تغذیه به وسیله رله های حفاظتی اورکارنت صورت می گیرد. رله اورکارنت زیمنس به رله ای گفته می شود که در اثر تغییر کمیت الکتریکی ( مانند : ولت و جریان و یا کمیت فیزیکی درجه حرارت و حرکت روغن ) تحریک شده و باعث به کار افتادن دستگاه های دیگر و قطع مدار به وسیله کلید قدرت در سیستم های انتقال و توزیع شبکه برق با کلید دژنکتور زیمنس شود. هدف از استفاده رله اورکارنت زیمنس جلوگیری از صدمه به دیگر تجهیزات انتقال قدرت است.


  عملکرد رله های اورکارنت زیمنس به گونه ای است که زمان روی آن تنظیم شده و بر طبق آن عمل می کند که در مواردی که اتصال و جریان زیاد عبور کند این رله مورد استفاده قرار می گیرد. انواع رله اورکارنت زیمنس یا همان رله جریان بصورت زمان ثابت ، زمان معکوس و آنی انتخاب می شود.

   

  ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
  17SR1002-1KA10-2CA0Argus non direct. overcurrent relay size 4 moduled case, 4 CT, 10 LEDs, 3 binary inputs/ 3 binary outp. measuring input: 1/5A, 50/60 HZ auxiliary voltage: 60 to 240V AC/DC, binary input tresh. 88V AC/DC standard version - no cover communication: front port: USB front fascia: w. breaker control push buttons protection function: standard versionموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  27SR1003-2KA20-2CA0ARGUS NON DIRECT. OVERCURRENT RELAY SIZE 4 MODULED CASE, 4 CT, 10 LEDS, 6 BINARY INPUTS/ 6 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ WITH SEF INPUT AUXILLIARY VOLTAGE: 60 TO 240V AC/DC , BINARY INPUT THRESH. 88V AC/DC STANDARD VERSION - NO COVER COMMUNICATION: FRONT PORT: USB AND REAR: RS485 SUPPORTING IEC 60870-5-103 OR MODBUS RTU OR DNP 3.0 . FRONT FASCIA: W. BREAKER CONTROL PUSH BUTTONS PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  37SR1003-2KB20-2CA0ARGUS NON DIRECT. OVERCURRENT RELAY SIZE 4 MODULED CASE, 4 CT, 10 LEDS, 6 BINARY INPUTS/ 6 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ WITH SEF INPUT AUXILLIARY VOLTAGE: 60 TO 240V AC/DC , BINARY INPUT THRESH. 88V AC/DC PLASTIC COVER W. 1 PUSH BUTTON FOR TEST/RESET COMMUNICATION: FRONT PORT: USB AND REAR: RS485 SUPPORTING IEC 60870-5-103 OR MODBUS RTU OR DNP 3.0 . FRONT FASCIA: W. BREAKER CONTROL PUSH BUTTONS PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  47SR1053-2LA21-2EA07SR105 Size 4 Moulded case, 4 CT Inputs, 6 Binary Inputs/ 6 Binary Outputs, 10 LEDs 1/5 A, 50/60 Hz AC/DC 60-240V, Binary input threshold 44 V AC/V DC Front Port: USB and Rear Port: RS-485 supporting IEC 60870-5-103 or Modbus RTU or DNP 3.0 Without RTD Control Push Buttons Standard version - included in all modelsموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  57SR1053-2LA22-2FA07SR105 Size 4 Moulded case, 4 CT Inputs, 6 Binary Inputs/ 6 Binary Outputs, 10 LEDs 1/5 A, 50/60 Hz AC/DC 60-240V, Binary input threshold 44 V AC/V DC Front Port: USB and Rear Port: RS-485 supporting IEC 60870-5-103 or Modbus RTU or DNP 3.0 6 RTD Input Control Push Buttons Additional Function in Temperature Input version modelموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  67SR1102-3HA12-1CA0ARGUS-C NON DIRECT. OVERCURRENT RELAY E4 CASE, 4 CT, 10 LEDS, 3 BINARY INPUTS/ 5 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ WITH SEF INPUT 80 TO 250V DC AUXILLIARY, BINARY INPUT THRESHOLD 88V DC . USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT PROTOCOL: IEC 60870-5-103 AND MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) FRONT COVER: NO PUSH BUTTONS PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  77SR1205-2HA12-1CA0ARGUS-C DIRECTIONAL OVERCURRENT RELAY E4 CASE, 4 CT, 3 VT, 10 LEDS, 3 BINARY INPUTS/ 5 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5A, 63.5/110V, 50/60HZ 80 TO 250V DC AUXILLIARY, BINARY INPUT THRESHOLD 88V DC . USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT PROTOCOL: IEC 60870-5-103 AND MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) FRONT COVER: NO PUSH BUTTONS PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  87SR1206-4HA12-1CA0ARGUS-C DIRECTIONAL OVERCURRENT RELAY E4 CASE, 4 CT, 3 VT, 10 LEDS, 6 BINARY INPUTS/ 8 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5A, 63.5/110V, 50/60HZ WITH SEF INPUT 80 TO 250V DC AUXILLIARY, BINARY INPUT THRESHOLD 88V DC. USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT PROTOCOL: IEC 60870-5-103 AND MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) FRONT COVER: NO PUSH BUTTONS PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  97SR1587-5HA12-1CA0VOLTAGE AND FREQUENCY RELAY E4 CASE, 3 VT, 10 LEDS, 6 BINARY INPUTS/ 8 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 40 TO 160V, 50/60HZ 80 TO 250V DC AUXILLIARY, BINARY INPUT THRESHOLD 88V DC . USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT PROTOCOL: IEC 60870-5-103 AND MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) FRONT COVER: NO PUSH BUTTONS PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران

  با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.