کنتاکتور زیمنس

چاپ
اشتراک گذاری:
  کنتاکتور زیمنس

  وسیله ای است که در آن بصورت مغناطیسی تعدادی کنتاکت را قطع و وصل می کند که عموماً کنتاکتورها دارای سه کنتاکت یا تیغه اصلی به نام پلاتین میباشند.ساختمان کنتاکتورازسه قسمت اصلی بوبین ،هسته،تیغه پلاتین تشکیل شده است.


  درکنتاکتورهای زیمنس یک تیغه کمکی  2تایی  بصورت دایمی برروی آن قراردارد.مزیت استفاده از کنتاکتور زیمنس :
  امکان کنترل ازراه دور،کنترل مصرف کننده از چند محل ،قطع ووصل زیادواستهلاک کم وعمرآن نسبت به بقیه کنتاکتورها بیشتر است.کنتاکتور زیمنس بصورت ACوDCارائه می شود.

  ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
  1 3RH2131-1BB40 Contactor relay, 3 NO + 1 NC, 24 V DC, Size S00, screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  2 3RH2921-1DA02 Auxiliary switch lateral, 2 NC Current path 1 NC, 1 NC for 3RH and 3RT screw terminal R: 31/32, 41/42 L: 51/52, 61/62 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  33RA1953-2B"CABLE SET FOR YD-STARTER MOD.S6-S6-S6" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  43RA1953-2M"SET OF LINKS, OPEN F. REVERSING STARTER SZ. S6" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  53RA1963-2A"CABLE SET FOR REVERSING STARTER MOD. S10" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  63RA1963-2B"CABLE SET FOR YD-STARTER MOD. S10-S10-S10" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  73RA1973-2A"CABLE SET FOR REVERSING STARTER MOD. S12" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  83RA1973-2B"CABLE SET FOR YD-STARTER MOD. S12-S12-S12" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  93RA2913-2AA1Wiring kit for screw terminal Electrical and mechanical Including mechanical interlocking for reversing starter Size S00 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  103RA2913-2BB1Wiring kit for screw terminal Electrical and mechanical Including mechanical interlocking for YD starter Size S00 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  113RA2923-2AA1Wiring kit for screw terminal Electrical and mechanical Including mechanical interlocking for reversing starter Size S0 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  123RA2923-2BB1Wiring kit for screw terminal Electrical and mechanical Including mechanical interlocking for YD starter Size S0 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  133RA2933-2AA1Wiring kit for screw terminal Electrical and mechanical for reversing starter S2 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  143RA2933-2BB1Wiring kit for screw terminal Electrical and mechanical for star-delta S2/S2/S2 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  153RA2943-2AA1Wiring kit screw terminal Electrical and mechanical for reversing starter size S3 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  163RA2943-2BB1Wiring kit screw terminal, electrically for star-delta (wye-delta) starter Size S3, S3, S3 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  173RH1921-1CA01Auxiliary switch block, 1 NC, EN 50005 screw terminal, for motor contactors, 1-pole موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  183RH1921-1EA02Auxiliary switch block, 2 NC, EN 50005 on the side, 10 mm, screw terminal, Size S0 ... S12 for motor contactors, 2-pole, 1st lateral auxiliary switch موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  193RH1921-1EA11Auxiliary switch block, 1 NO + 1 NC, EN 50005 on the side, 10 mm, screw terminal, Size S0 ... S12 for motor contactors, 2-pole, 1st lateral auxiliary switch موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  203RH1921-1EA20Auxiliary switch block, 2 NO, EN 50005 on the side, 10 mm, screw terminal, Size S0 ... S12 for motor contactors, 2-pole, 1st lateral auxiliary switch موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  213RH1921-1FA22Attachable block, 4-pole, 2 NO + 2 NC, EN 50005 ! Phased-out product! Successor is SIRIUS 3RH2 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  223RH1921-1FA31Attachable block, 4-pole, 3 NO + 1 NC, EN 50005 ! Phased-out product! Successor is SIRIUS 3RH2 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  233RH1921-1FA40Attachable block, 4-pole, 4 NO EN 50005 ! Phased-out product! Successor is SIRIUS 3RH2 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  243RH1921-1KA02"AUXILIARY SWITCH BLOCK, 2 NC, DIN EN50005, LATERALLY, 10 MM SCREW CONNECTION, SIZE S3...S12 FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MOTORS, 2-POLE" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  253RH1921-1KA11"AUX. SWITCH BLOCK, 2NO+1NC, DIN EN50005, LATERALLY, 10 MM SCREW CONNECTION, SIZE S3...S12 FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MOTORS, 2-POLE" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  263RH1921-1KA20"AUXILIARY SWITCH BLOCK, 2 NO, DIN EN50005, LATERALLY, 10 MM SCREW CONNECTION, SIZE S3...S12 FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MOTORS, 2-POLE" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  273RH2122-1AB00"CONTACTOR RELAY, 2NO+2NC, AC 24V, 50/60 HZ, SIZE S00, SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  283RH2122-1AF00"CONTACTOR RELAY, 2NO+2NC, AC 110V, 50/60 HZ, SIZE S00, SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  293RH2122-1AP00"CONTACTOR RELAY, 2NO+2NC, AC 230V, 50/60 HZ, SIZE S00, SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  303RH2122-1BB40"CONTACTOR RELAY, 2NO+2NC, DC 24V, SIZE S00, SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  313RH2122-1BF40"CONTACTOR RELAY, 2NO+2NC, DC 110V, SIZE S00, SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  323RH2122-1BM40Contactor relay, 2 NO + 2 NC, 220 V DC, Size S00, screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  333RH2131-1AB00"CONTACTOR RELAY, 3NO+1NC, AC 24V, 50/60 HZ, SIZE S00, SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  343RH2131-1AF00"CONTACTOR RELAY, 3NO+1NC, AC 110V, 50/60 HZ, SIZE S00, SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  353RH2131-1AP00"CONTACTOR RELAY, 3NO+1NC, AC 230V, 50/60 HZ, SIZE S00, SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  363RH2131-1BB40"CONTACTOR RELAY, 3NO+1NC, DC 24V, SIZE S00, SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  373RH2131-1BF40"CONTACTOR RELAY, 3NO+1NC, DC 110V, SIZE S00, SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  383RH2131-1BM40Contactor relay, 3 NO + 1 NC, 220 V DC, Size S00, screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  393RH2140-1AB003RH2140-1AB00 "CONTACTOR RELAY, 4NO, AC 24V, 50/60 HZ, SIZE S00, SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  403RH2140-1AF00"CONTACTOR RELAY, 4NO, AC 110V, 50/60 HZ, SIZE S00, SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  413RH2140-1AP00"CONTACTOR RELAY, 4NO, AC 230V, 50/60 HZ, SIZE S00, SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  423RH2140-1BB40"CONTACTOR RELAY, 4NO, DC 24V, SIZE S00, SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  433RH2140-1BF40"CONTACTOR RELAY, 4NO, DC 110V, SIZE S00, SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  443RH2140-1BM40Contactor relay, 4 NO, 220 V DC, Size S00, screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  453RH2911-1AA01"AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,1NC, CURR.PATH: 1NC, CONN. F. ABOVE, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT., 3RT2 SCREW TERMINAL 71 / 72" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  463RH2911-1AA10"AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,1NO, CURR.PATH: 1NO, CONN. F. ABOVE, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT., 3RT2 SCREW TERMINAL 73 / 74" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  473RH2911-1AA10"AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,1NO, CURR.PATH: 1NO, CONN. F. ABOVE, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT., 3RT2 SCREW TERMINAL 73 / 74" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  483RH2911-1DA02Auxiliary switch lateral, 2 NC Current path 1 NC, 1 NC for 3RH and 3RT screw terminal R: 21/22, 31/32 L: 41/42, 51/52 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  493RH2911-1DA11Auxiliary switch lateral, 1 NO + 1 NC Current path 1 NC, 1 NO for 3RH and 3RT screw terminal R: 21/22, 33/34 L: 41/42, 53/54 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  503RH2911-1DA20Auxiliary switch lateral, 2 NO Current path 1 NO, 1 NO for 3RH and 3RT screw terminal R: 23/24, 33/34 L: 43/44, 53/54 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  513RH2911-1FA04Auxiliary switch on the front, 4 NC Current path 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NC for 3RH and 3RT screw terminal .1/.2, .1/.2, .1/.2, .1/.2 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  523RH2911-1FA22"AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,2NO+2NC, CURR.PATH: 1NO, 1NC, 1NC, 1NO, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT., 3RT2 SCREW TERMINAL .3 / .4,.1 / .2,.1 / .2,.3 / .4" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  533RH2911-1FA40"AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,4NO, CURR.PATH: 1NO, 1NO, 1NO, 1NO, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT., 3RT2 SCREW TERMINAL .3 / .4,.3 / .4,.3 / .4,.3 / .4" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  543RH2911-1GA04Auxiliary switch on the front, 4 NC Current path 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NC for contactor relays Size S00 screw terminal 51/52, 61/62, 71/72, 81/82 Physically coded; only with contactor relays 3RH2140* and 3RH2440* can be combined (according to EN 50011) موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  553RH2911-1GA13Auxiliary switch on the front, 1 NO + 3 NC Current path 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NC for contactor relays Size S00 screw terminal 51/52, 61/62, 71/72, 81/82 Physically coded; only with contactor relays 3RH2140* and 3RH2440* can be combined (according to EN 50011) موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  563RH2911-1GA22Auxiliary switch on the front, 2 NO + 2 NC Current path 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO for contactor relays Size S00 screw terminal 53/54, 61/62, 71/72, 81/82 Physically coded; only with contactor relays 3RH2140* and 3RH2440* can be combined (according to EN 50011) موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  573RH2911-1GA31Auxiliary switch on the front, 3 NO + 1 NC Current path 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO for contactor relays Size S00 screw terminal 53/54, 63/64, 73/74, 83/84 Physically coded; only with contactor relays 3RH2140* and 3RH2440* can be combined (according to EN 50011) موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  583RH2911-1GA40Auxiliary switch on the front, 4 NO Current path 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO for contactor relays Size S00 screw terminal 53/54, 63/64, 73/74, 83/84 for 3RH2140/3RH2440 acc. to EN 50011 Physically coded; only with contactor relays 3RH2140* and 3RH2440* can be combined (according to EN 50011) موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  593RH2911-1HA11"AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,1NO+1NC, CURR.PATH: 1NC, 1NO, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT., 3RT2 SCREW TERMINAL .1 / .2, .3 /.4" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  603RH2911-1HA20"AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,2NO, CURR.PATH: 1NO, 1NO, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT., 3RT2 SCREW TERMINAL .3 / .4, .3 / .4" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  613RH2911-1HA22"AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,2NO+2NC, CURR.PATH: 1NC, 1NC, 1NO, 1NO, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT., 3RT2 SCREW TERMINAL .1 / .2,.1 / .2,.3 / .4,.3 / .4" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  623RH2911-1LA11"AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,1NO+1NC, CURR.PATH:1NO, 1NC, CONN.F.AB., F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT., 3RT2 SCREW TERMINAL 73 / 74, 81 / 82" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  633RH2911-1LA20"AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,2NO, CURR.PATH:1NO, 1NO, CONN.F.AB., F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT., 3RT2 SCREW TERMINAL 73 / 74, 83 / 84" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  643RH2921-1DA11Auxiliary switch lateral, 1 NO + 1 NC Current path 1 NC, 1 NO for 3RH and 3RT screw terminal R: 31/32, 43/44 L: 51/52, 63/64 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  653RH2921-1DA20"LATERAL AUX.SWITCH BLOCK,SIDE, 2NO, CURR.PATH: 1NO, 1NO, FOR MOTOR CONTACTORS, SZ S0 AND S2 SCREW TERMINAL R: 33/34, 43/44 L: 53/54, 63/64" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  663RT1054-1AB36"CONTACTOR, 55KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 23...26V AUXIL. CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S6 WITH BOX TERMINALS CONVENTIONAL OPERATING MECHAN. SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  673RT1054-1AF36"CONTACTOR, 55KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 110...127V AUXIL. CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S6 WITH BOX TERMINALS CONVENTIONAL OPERATING MECHAN. SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  683RT1054-1AP36"CONTACTOR, 55KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 220...240V AUXIL. CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S6 WITH BOX TERMINALS CONVENTIONAL OPERATING MECHAN. SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  693RT1054-6AB36"CONTACTOR, 55KW/400V/AC-3, AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 23...26V AUX. CONTACTS 2NO+2NC, 3-POLE, SIZE S6 BAR CONNECTIONS CONVENTIONAL OPERATING MECHAN. SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  703RT1054-6AF36"CONTACTOR, 55KW/400V/AC-3, AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 110...127V AUXIL. CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S6 BAR CONNECTIONS CONVENTIONAL OPERATING MECHAN. SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  713RT1054-6AP36Power contactor, AC-3 115 A, 55 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 220-240 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S6 Busbar connections Drive: conventional screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  723RT1055-6AB36"CONTACTOR, 75KW/400V/AC-3, AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 23...26V AUXIL. CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S6 BAR CONNECTIONS CONVENTIONAL OPERATING MECHAN." موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  733RT1055-6AF36"CONTACTOR, 75KW/400V/AC-3, AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 110...127V AUXIL. CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S6 BAR CONNECTIONS CONVENTIONAL OPERATING MECHAN. SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  743RT1055-6AP36Power contactor, AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 220-240 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S6 Busbar connections Drive: conventional screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  753RT1056-6AB36"CONTACTOR, 90KW/400V/AC-3, AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 23...26V AUXIL. CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S6 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANSIM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  763RT1056-6AF36"CONTACTOR, 90KW/400V/AC-3, AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 110...127V AUXIL. CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S6 BAR CONNECTIONS CONVENTION. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  773RT1056-6AP36"CONTACTOR, 90KW/400V/AC-3, AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 220...240V AUXIL. CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S6 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  783RT1064-6AB36"CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S10 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  793RT1064-6AF36"CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S10 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  803RT1064-6AP36"CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S10 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  813RT1065-6AB36"CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S10 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  823RT1065-6AF36"CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S10 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  833RT1065-6AP36"CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S10 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  843RT1066-6AB36"CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S10 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  853RT1066-6AF36"CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S10 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  863RT1066-6AP36"CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S10 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  873RT1075-6AB36"CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S12 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  883RT1075-6AF36"CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S12 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  893RT1075-6AP36"CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S12 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  903RT1076-6AB36"CONTACTOR, 250KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S12 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  913RT1076-6AF36"CONTACTOR, 250KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S12 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  923RT1076-6AP36"CONTACTOR, 250KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S12 BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  933RT2015-1AB01Power contactor, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  943RT2015-1AB02"CONTACTOR, AC-3, 3KW/400V, 1NC, AC 24V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  953RT2015-1AF01"CONTACTOR, AC-3, 3KW/400V, 1NO, AC110V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  963RT2015-1AF02"CONTACTOR, AC-3, 3KW/400V, 1NC, AC110V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  973RT2015-1AP01"CONTACTOR, AC-3, 3KW/400V, 1NO, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  983RT2015-1AP02"CONTACTOR, AC-3, 3KW/400V, 1NC, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  993RT2015-1BB41"CONTACTOR, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1003RT2015-1BB42"CONTACTOR, AC-3, 3KW/400V, 1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1013RT2016-1AB01"CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NO, AC 24V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1023RT2016-1AB02"CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NC, AC 24V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1033RT2016-1AF01"CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NO, AC110V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1043RT2016-1AF02"CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NC, AC110V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1053RT2016-1AP01"CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NO, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1063RT2016-1AP02"CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NC, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1073RT2016-1BB41"CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1083RT2016-1BB42"CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1093RT2017-1AB01"CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NO, AC 24V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1103RT2017-1AB02"CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NC, AC 24V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1113RT2017-1AF01"CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NO, AC110V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1123RT2017-1AF02"CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NC, AC110V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1133RT2017-1AP01"CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NO, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1143RT2017-1AP02"CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NC, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1153RT2017-1BB41"CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1163RT2017-1BB42"CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1173RT2018-1AB01"CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO, AC 24V 50/60HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1183RT2018-1AB02"CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NC, AC 24V 50/60HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1193RT2018-1AF01"CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO, AC110V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1203RT2018-1AF02"CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NC, AC110V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1213RT2018-1AP01"CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1223RT2018-1AP02"CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NC, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1233RT2018-1BB41"CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1243RT2018-1BB42"CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1253RT2023-1AB00"CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NO+1NC, AC 24V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1263RT2023-1AF00"CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NO+1NC, AC110V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1273RT2023-1AP00"CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NO+1NC, AC 230V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1283RT2023-1BB40"CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1293RT2024-1AB00"CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NO+1NC, AC 24V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1303RT2024-1AF00"CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NO+1NC, AC110V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1313RT2024-1AP00"CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NO+1NC, AC 230V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1323RT2024-1BB40"CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1333RT2025-1AB00"CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO+1NC, AC 24V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1343RT2025-1AF00"CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO+1NC, AC110V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1353RT2025-1AP00"CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO+1NC, AC 230V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1363RT2025-1BB40"CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1373RT2026-1AB00"CONTACTOR, AC-3, 11KW/400V, 1NO+1NC, AC 24V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1383RT2026-1AF00"CONTACTOR, AC-3, 11KW/400V, 1NO+1NC, AC110V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1393RT2026-1AP00"CONTACTOR, AC-3, 11KW/400V, 1NO+1NC, AC 230V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1403RT2026-1BB40"CONTACTOR, AC-3, 11KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1413RT2027-1AB00"CONTACTOR, AC-3, 15KW/400V, 1NO+1NC, AC 24V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1423RT2027-1AF00"CONTACTOR, AC-3, 15KW/400V, 1NO+1NC, AC 110V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1433RT2027-1AP00"CONTACTOR, AC-3, 15KW/400V, 1NO+1NC, AC 230V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1443RT2027-1BB40"CONTACTOR, AC-3, 15KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1453RT2028-1AB00"CONTACTOR, AC-3, 18.5KW/400V, 1NO+1NC, AC 24V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1463RT2028-1AF00"CONTACTOR, AC-3, 18.5KW/400V, 1NO+1NC, AC 110V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1473RT2028-1AP00"CONTACTOR, AC-3, 18.5KW/400V, 1NO+1NC, AC 230V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1483RT2028-1BB40"CONTACTOR, AC-3, 18.5KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1493RT2035-1AB00power contactor, AC-3 40 A, 18.5 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V AC 50 Hz, 3-pole, Size S2, screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1503RT2035-1AF00power contactor, AC-3 40 A, 18.5 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 110 V AC 50 Hz, 3-pole, Size S2, screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1513RT2035-1AP00power contactor, AC-3 40 A, 18.5 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 230 V AC 50 Hz, 3-pole, Size S2, screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1523RT2035-1NB30power contactor, AC-3 40 A, 18.5 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, AC / DC 20-33 V, with varistor, 3-pole, Size S2, screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1533RT2036-1AB00power contactor, AC-3 50 A, 22 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V AC, 50 Hz, 3-pole, Size S2, screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1543RT2036-1AF00power contactor, AC-3 50 A, 22 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 110 V AC, 50 Hz, 3-pole, Size S2, screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1553RT2036-1AP00power contactor, AC-3 50 A, 22 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 230 V AC, 50 Hz, 3-pole, Size S2, screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1563RT2036-1NB30power contactor, AC-3 50 A, 22 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, AC / DC 20-33 V, with varistor, 3-pole, Size S2, screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1573RT2037-1AB00Power contactor, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V AC, 50 Hz 3-pole, size S2 screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1583RT2037-1AF00Contactor, AC-3, 30 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, 110 V AC, 50 Hz, 3-pole, Size S2, screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1593RT2037-1AP00Power contactor, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 230 V AC, 50 Hz 3-pole, size S2 screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1603RT2037-1NB30Power contactor, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, AC / DC 20-33 V, with varistor 3-pole, size S2 screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1613RT2038-1AB00Power contactor, AC-3 80 A, 37 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V AC, 50 Hz 3-pole, size S2 screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1623RT2038-1AF00Contactor, AC-3, 37 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, 110 V AC, 50 Hz, 3-pole, Size S2, screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1633RT2038-1AP00Power contactor, AC-3 80 A, 37 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 230 V AC, 50 Hz 3-pole, size S2 screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1643RT2038-1NB30Power contactor, AC-3 80 A, 37 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 20-33 V AC/DC with varistor 3-pole, size S2 screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1653RT2045-1AB00power contactor, AC-3 80 A, 37 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V AC, 50 Hz 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1663RT2045-1AF00power contactor, AC-3 80 A, 37 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 110 V AC, 50 Hz 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1673RT2045-1AP00power contactor, AC-3 80 A, 37 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 230 V AC/50 Hz 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1683RT2045-1NB30power contactor, AC-3 80 A, 37 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 20-33 V AC/DC 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminal integrated varistor موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1693RT2046-1AB00power contactor, AC-3 95 A, 45 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V AC, 50 Hz 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1703RT2046-1AF00power contactor, AC-3 95 A, 45 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 110 V AC, 50 Hz 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1713RT2046-1AP00power contactor, AC-3 95 A, 45 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 230 V AC, 50 Hz 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1723RT2046-1NB30power contactor, AC-3 95 A, 45 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 20-33 V AC/DC 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminal integrated varistor موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1733RT2047-1AB00Power contactor, AC-3 115 A, 55 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V AC, 50 Hz 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1743RT2047-1AF00Contactor, AC-3, 55 kW/400 V 1 NO+1 NC, 110 V AC 50 Hz 3-pole, 3 NO, Size S3 Screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1753RT2047-1AP00Power contactor, AC-3 115 A, 55 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 230 V AC, 50 Hz 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1763RT2047-1NB30Power contactor, AC-3 115 A, 55 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 20-33 V AC/DC 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminals integrated varistor موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1773RT2316-1AP00Contactor, 4 NO, AC-1: 18 A 230 V AC, 50 / 60 Hz, 4-pole, 4 NO, Size S00, Screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1783RT2317-1AP00Contactor, 4 NO, AC-1: 22 A 230 V AC, 50 / 60 Hz, 4-pole, 4 NO, Size S00, Screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1793RT2325-1AP00Contactor, 4 NO, AC-1: 35 A 230 V AC, 50 Hz, 4-pole, 4 NO, Size S0, Screw terminal 1 NO + 1 NC integrated موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1803RT2326-1AP00Contactor, 4 NO, AC-1: 40 A 230 V AC, 50 Hz, 4-pole, 4 NO, Size S0, Screw terminal 1 NO + 1 NC integrated موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1813RT2327-1AP00Contactor, 4 NO, AC-1: 50 A 230 V AC, 50 Hz, 4-pole, 4 NO, Size S0, Screw terminal 1 NO + 1 NC integrated موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1823RT2336-1AP00Contactor, 4 NO, AC-1: 60 A 230 V AC, 50 Hz, 4-pole, 4 NO, Size S2, Screw terminal 1 NO + 1 NC integrated موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1833RT2337-1AP00Contactor, 4 NO, AC-1: 110 A 230 V AC, 50 Hz, 4-pole, 4 NO, Size S2, Screw terminal 1 NO + 1 NC integrated موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1843RT2346-1AP00Contactor, 4 NO, AC-1: 140 A 230 V AC/50 Hz 4-pole, 4 NO, Size S3 Screw terminal 1 NO+1 NC integrated موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1853RT2348-1AP00Contactor, 4 NO, AC-1: 160 A 230 V AC/50 Hz 4-pole, 4 NO, Size S3 Screw terminal 1 NO+1 NC integrated موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1863RT2617-1AP03Capacitor contactor, AC-6b 12.5 kVAr, / 400 V 1 NO + 1 NC, 230 V AC, 50/60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1873RT2625-1AP05Capacitor contactor, AC-6b 16.7 kVAr, / 400 V 1 NO + 2 NC, 230 V AC, 50 Hz 3-pole, Size S0 screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1883RT2626-1AP05Capacitor contactor, AC-6b 20 kVAr, / 400 V 1 NO + 2 NC, 230 V AC, 50 Hz 3-pole, Size S0 screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1893RT2627-1AP05Capacitor contactor, AC-6b 25 kVAr, / 400 V 1 NO + 2 NC, 230 V AC, 50 Hz 3-pole, Size S0 screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1903RT2628-1AP05Capacitor contactor, AC-6b 33 kVAr, / 400 V 1 NO + 2 NC, 230 V AC, 50 Hz 3-pole, Size S0 screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1913RT2636-1AP03Capacitor contactor, AC-6b 50 kVAr, / 400 V 1 NO + 1 NC, 230 V AC, 50 Hz 3-pole, Size S2 screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1923RT2637-1AP03Capacitor contactor, AC-6b 75 kVAr, / 400 V 1 NO + 1 NC, 230 V AC, 50 Hz 3-pole, Size S2 screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1933RT2646-1AP03Capacitor contactor, AC-6b 100 kVAr, / 400 V 1 NO + 1 NC, 230 V AC, 50 Hz 3-pole, Size S3 screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1943TK1042-0AP0Contactor, AC-1, 4-pole, 200 A, main contacts 4 NO, Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC, AC operation 220...230 V AC 50 Hz موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1953TK1142-0AP0Contactor, AC-1, 4-pole, 250 A, main contacts 4 NO, Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC, AC operation 220...230 V AC 50 Hz موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  1963TK1242-0AP0Contactor, AC-1, 4-pole, 300 A, main contacts 4 NO, Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC, AC operation 220...230 V AC 50 Hz موجود در نمایندگی زیمنس ایران

  با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.