کلید اتوماتیک زیمنس

چاپ
اشتراک گذاری:
  کلید اتوماتیک زیمنس

  به منظور حفاظت تاسیسات برق صنعتی در کارخانه ها در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از کلید اتوماتیک زیمنس استفاده می شود.کلید اتوماتیک زیمنس بصورت خودکارپس از قطع مدار از جریان زیاد ویا هر عامل دیگر بلافاصله مجددآ
  قابل بهره برداری است.کلید اتوماتیک فشارضعیف زیمنس به چند دسته کلید اوماتیک کمپکت ،کلید هوایی ،کلید مینیاتوری ،کلید محافظ جان و....دسته بندی می شود.
  کلید اتوماتیک باید برای رله قطع کننده و تنظیم شونده باشد.رنج تنظیم این کلید ها از 25 آمپر الی 1600آمپر است.در نمایندگی زیمنس انواع کلید های اتوماتیک موجود وبا قیمت رقابتی واوریجینال ارائه می شود.

   

  ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
  13VA2110-5KP36-0AA0CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=100A OVERLOAD PROTECTION IR=40A ...100A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  23VA2110-5KP46-0AA0CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=100A OVERLOAD PROTECTION IR=40A ...100A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 160%) CABLE CONNECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  33VA2110-6KP36-0AA0CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=100A OVERLOAD PROTECTION IR=40A ...100A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  43VA2110-6KP46-0AA0CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=100A OVERLOAD PROTECTION IR=40A ...100A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 160%) CABLE CONNECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  53VA2116-5KP36-0AA0CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=160A OVERLOAD PROTECTION IR=63A ...160A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..10X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  63VA2116-5KP46-0AA0CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=160A OVERLOAD PROTECTION IR=63A ...160A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..10X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 100%) CABLE CONNECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  73VA2116-6KP36-0AA0CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=160A OVERLOAD PROTECTION IR=63A ...160A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..10X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  83VA2116-6KP46-0AA0CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=160A OVERLOAD PROTECTION IR=63A ...160A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..10X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 100%) CABLE CONNECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  93VA2125-5KP36-0AA0CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=25A OVERLOAD PROTECTION IR=10A ...25A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  103VA2125-5KP46-0AA0CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=25A OVERLOAD PROTECTION IR=10A ...25A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 160%) CABLE CONNECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  113VA2125-6KP36-0AA0CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=25A OVERLOAD PROTECTION IR=10A ...25A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  123VA2125-6KP46-0AA0CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=25A OVERLOAD PROTECTION IR=10A ...25A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 160%) CABLE CONNECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  133VA2140-5KP36-0AA0CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=40A OVERLOAD PROTECTION IR=16A ...40A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  143VA2140-5KP46-0AA0Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4-pole, system protection ETU850, LSI, In=40 A Overload protection Ir=16 A...40 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection adjustable (OFF, up to 160%) Terminal connectionموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  153VA2140-6KP36-0AA0Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class H Icu=85kA @ 415V 3-pole, system protection ETU850, LSI, In=40 A Overload protection Ir=16 A...40 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection optionally with external current transformer, up to 160% Terminal connectionموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  163VA2140-6KP46-0AA0Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4-pole, system protection ETU850, LSI, In=40 A Overload protection Ir=16 A...40 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection adjustable (OFF, up to 160%) Terminal connectionموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  173VA2163-5KP36-0AA0MCCB_IEC_FS160_63A_3P_55KA_ETU8_LSI Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3-pole, system protection ETU850, LSI, In=63 A Overload protection Ir=25 A...63 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection optionally with external current transformer, up to 160% Terminal connection موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  183VA2163-5KP46-0AA0Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4-pole, system protection ETU850, LSI, In=63 A Overload protection Ir=25 A...63 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection adjustable (OFF, up to 160%) Terminal connectionموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  193VA2163-6KP36-0AA0Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class H Icu=85kA @ 415V 3-pole, system protection ETU850, LSI, In=63 A Overload protection Ir=25 A...63 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection optionally with external current transformer, up to 160% Terminal connectionموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  203VA2163-6KP46-0AA0Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4-pole, system protection ETU850, LSI, In=63 A Overload protection Ir=25 A...63 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection adjustable (OFF, up to 160%) Terminal connectionموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  213VL9000-8LH10ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, CONNECTING CABLE 0,5Mموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  223VL9000-8LH20ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, VL400,VL630, VL800, CONNECTING CABLE 1,0Mموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  233VL9000-8LH30ACCESSORY FOR VL160X - VL1600, CONNECTING CABLE 1,5Mموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  243VL9216-4ED30ACCESSORY FOR VL160X,VL160, CONNECTION BARS ON FRONT INCREASED POLE SPACING CONSISTS OF 3 CONNEC SWITCH CONNECTION M6 3-POLEموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  253VL9300-3HC00ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, ROTARY DRIVE, DIRECT EMERGENCYموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  263VL9300-3HG05ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250 FOR INSTALLAT. IN DOORS, COMPL. DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE RED, MASKING FRAME YELLOWموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  273VL9300-4ED30ACCESSORY FOR VL250, FRONT BUS-BAR CONNECTION (FLARED) SET OF 3 PCS 3 POLEموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  283VL9300-8LA00ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, CABLE INTERLOCK SYSTEMموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  293VL9400-1SR00ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, VL400, SHUNT RELEASE 110 - 127 V AC RIGHT POLE ONLYموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  303VL9400-1ST00ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, VL400, SHUNT RELEASE 208 - 277 V AC RIGHT POLE ONLYموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  313VL9400-1SV00ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, VL400, SHUNT RELEASE 380 - 600 V AC RIGHT POLE ONLYموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  323VL9400-2AD00ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, VL400, AUXILIARY/ALARM SWITCH KIT 2HS(1NO+1NC)+1AS(1NO) N, LEFT(1), RIGHTموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  333VL9400-2AJ10ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, VL400, MOUNTING BRACKET 2HS+1AS ONLY LEFT(1)موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  343VL9400-2AJ20ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, VL400, MOUNTING BRACKET 2HS+1AS RIGHT POLE ONLYموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  353VL9400-3HC00ACCESSORY FOR VL400, ROTARY DRIVE, DIRECT EMERGENCYموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  363VL9400-3HG05ACCESSORY FOR VL400, FOR INSTALLAT. IN DOORS, COMPL. DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE RED, MASKING FRAME YELLOWموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  373VL9400-4ED30ACCESSORY FOR VL400, FRONT BUS-BAR CONNECTION (FLARED) SET OF 3 PCS 3 POLEموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  383VL9500-4ED30ACCESSORY FOR VL630, FRONT CONNECTION BARS INCREASED POLE SPACING COMPRISES 3 TERMINALS 3-POLEموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  393VL9600-3HC00ACCESSORY FOR VL630, VL800, ROTARY DRIVE, DIRECT EMERGENCYموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  403VL9600-3HG05ACCESSORY FOR VL630, VL800, FOR INSTALLAT. IN DOORS, COMPL. DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE RED, MASKING FRAME YELLOWموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  413VL9600-4ED30ACCESSORY FOR VL800, FRONT CONNECTION BARS INCREASED POLE SPACING COMPRISES 3 TERMINALS 3-POLEموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  423VL9800-1SR00ACCESSORY FOR VL630, VL800, VL1250, VL1600, SHUNT RELEASE 110 - 127 V AC RIGHT POLE ONLYموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  433VL9800-1ST00ACCESSORY FOR VL630, VL800, VL1250, VL1600, SHUNT RELEASE 208 - 277 V AC RIGHT POLE ONLYموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  443VL9800-1SV00ACCESSORY FOR VL630, VL800, VL1250, VL1600, SHUNT RELEASE 380 - 600 V AC RIGHT POLE ONLYموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  453VL9800-2AE00ACCESSORY FOR VL630, VL800, VL1250, VL1600, AUXILIARY/ALARM SWITCH KIT 2HS(1NO+1NC)+1AS(1NO) N, LEFT(1), RIGHTموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  463VL9800-3HC00ACCESSORY FOR VL1250, VL1600, ROTARY DRIVE, DIRECT EMERGENCYموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  473VL9800-3HG05ACCESSORY FOR VL1250, VL1600, DOOR OP.MECH.8UC7 - NEW DESIGN HANDLE RED, MASKING FRAME YELLOW FOR INSTALL. IN DOORS, COMPL.موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  483VL9800-8LA00ACCESSORY FOR VL1250, VL1600, CABLE INTERLOCK SYSTEMموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  493VL9816-2AN10ACCESSORY FOR VL630, VL800, VL1250, VL1600, MOUNTING BRACKET 2HS+2AS ONLY LEFT(1)موجود در نمایندگی زیمنس ایران

  با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.