سافت استارتر زیمنس

چاپ
اشتراک گذاری:
  سافت استارتر زیمنس

  دستگاهی است که برای کاهش موقتی جریان ،راه ندازی آسان وبار از موتورهای ACدر هنگام استارت کار استفاده می شود.
  سافت استارتر باعث کاهش فشار مکانیکی  وارد بر موتور وشفت آن و کاهش فشار الکتریکی وارد بر کابل های برق موتور می شود.
  اساس کار آن با محدود کردن جریان یا ولتاژ موتور در زمان شروع بکار الکتروموتور را کنترل می کند.
  سافت استارتر زیمنس عوارض نامطلوب راه اندازی موتور را تا حد مطلوب کاهش می دهدو باعث افزایش عمر موتور ،کاهش بار شبکه ودر نهایت باعث صرفه جویی در هزینه ها می گردد.

   

  ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
  13RW 4453-6BC44 315KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  23RW 4454-6BC44 355KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  33RW 4455-6BC44 400KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  43RW3024-1A814 5.5 KWموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  5-3RW3025-1ABI4 T5 KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  63RW3026-IAB14 11 KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  73RW3034-IABI4 15 KWموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  83RW3035-1A814 18.5KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  93RW3036-IABI4 22 KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  103RW3044-IABI4 30 KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  113RW3045-IABI4 37KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  123RW3046-IABI4 55KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  133RW4055-68B44 75 KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  143RW4056-68B44 90 KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  153RW4073-66644 132KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  163RW4074-6BB44 160KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  173RW4075-6BB44 200KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  183RW4076-6B344 250KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران

  با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.