زیمنس کنترل

کد : 44826

آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس : آموزش تایمرها و کاربرد آن ها

آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس : آموزش تایمرها و کاربرد آن ها

نمایندگی زیمنس ایران 

زیمنس کنترل، نمایندگی زیمنس در این قسمت آموزش پی ال سی S71200 زیمنس به مبحث تایمرها پرداخته ایم. تایمر ها و کاربردشان از موضوعات مهم به شمار می آید. انواع تایمر عبارتند از :

 1. TP
 2. TON
 3. TOF
 4. TONR

 

نحوه کار تایمرTP :

نحوه عملکرد تایمر TP به این صورت می باشد که تا زمانی که ورودی به تایمر متصل می باشد، با توجه به مدت زمانی که برای تایمر تعریف شده است خروجی را فعال می کند. 

 

فعال کردن تایمر TP در نرم افزار Tia Portal :

 1. پنجره Instructions
 2. منوی Basic Instructions
 3. قسمت Timer operations 
 4. انتخاب تایمر TP

 

آموزش پی ال سی S71200 زیمنس - تایمر ها TP

 

2 نکته مهم تایمرها :

 1.  در زمان اتمام وقت تعیین شده تایمر خروجی هم غیر فعال می شود. 
 2. زمان تایمر بعد از اتمام reset میشود.

 

تایمر TON و نحوه عملکرد آن : 

شباهت زیادی بین تایمر TON و تایمر TP وجود دارد. از جمله مستقیم بودن رابطه بین ورودی و خروجی. به این معنا که با غیر فعال شدن ورودی خروجی هم غیرفعال می شود. تنها تفاوتی که بین تایمر ها مشهود است فعال شدن زمان خروجی می باشد. 

 

تایمر TON - نمایندگی زیمنس کنترل

 

تفاوت بین تایمر TP و TON 

در تایمر TP به محض فعال شدن ورودی خروجی فعال می شود. در صورتی که در تایمر TON، پس از طی یک زمان تعیین و مشخص شده شروع به فعال شدن می کند.

 

تایمر TOF و نحوه کار کردن آن :

در این نوع تایمر ورودی و خروجی به صورت همزمان فعال می شود. در صورت غیر فعال شدن ورودی تایمر با توجه به زمانی که برایش تعیین کرده اند شروع به شمارش می کند. پس از اتمام شمارش تایمر غیر فعال می شود.  

 

نمایندگی زیمنس کنترل- زیمنس ایران - تایمر TOF

 

تایمر TONR و نحوه کار کردن آن :

تایمر TONR شروع به شمارش می کند اگر در همین حین ورودی غیر فعال شود، شمارش تا زمان فعال شدن دوباره ورودی متوقف می شود. در صورت فعال شدن دوباره ورودی تایمر به شمارش خود ادامه می دهد تا زمان تعیین شده پایان یابد.

 

زیمنس کنترل - نمایندگی زیمنس ایران - تایمر TONR

 

تفاوت تایمر  TONR با سایر تایمر ها 

این نوع تایمر به علت وجود قسمتی به نام R با سایر تایمر ها متفاوت است. توجه داشته باشید که R باید به ورودی متصل شود.