زیمنس کنترل

کد : 44746

نمایندگی زیمنس: ارتباط Master / Slave بین دو LOGO! زیمنس

نمایندگی زیمنس: ارتباط Master / Slave بین دو LOGO! زیمنس

در این نوع از ارتباط بین دو LOGO!  نمایندگی زیمنس فقط در یکی از آنها برنامه نوشته می شود. LOGO! که برنامه در آن نوشته می شود Master و دیگری Slave نامیده می شود. 
ابتدا LOGO! را که به عنوان Slave انتخاب شده است آدرس دهی می کنیم.
صفحه برنامه ای را باز می کنیم و از منوی Tools ابتدا روی گزینه Transfer سپس روی Configure Normal / Slave Mode کلیک می کنیم، در کادر محاوره Configure/ Normal Slave Mode … گزینه Slave Mode را انتخاب می‎کنیم.

 


در این مثال داریم:                                                                                          Master IP: 192. 168. 1. 2
Slave      IP: 192. 168. 1. 2
که مانند شکل بالا هر یک را در جای خود وارد می کنیم.
حال نیاز است که LOGO! ای که به عنوان Master انتخاب شده پیکربندی شود. برای این کار مسیر آدرس دهی گفته شده در بالا را دنبال می کنیم و در کادر محاوره Configure Normal / Slave Mode گزینه Normal Mode را انتخاب می کنیم.
سپس هر دو LOGO! را یک بار restart می کنیم؛ پس از اتصال دو LOGO! به وسیله کابل Ethernet به یکدیگر، شبکه آماده کار می شود. 
توابع شبکه در ارتباط Master / Slave 
تابع Digital Network input
اگر یک ورودی دیجیتال از Slave نیاز باشد، از این تابع استفاده می کنیم. با دو بار کلیک روی این تابع کادر محاوره آن به صورت شکل صفحه بعد باز می شود:

 

 

در قسمت Read value from گزینه Slave را انتخاب کرده و در کادر Slave IP آدرس IP، از لیست بازشوی Block type نوع تابع و از لیست بازشوی Block number شماره تابع را انتخاب می کنیم.
تابع Analog network input 
اگر در برنامه یک ورودی آنالوگ از Slave نیاز باشد، از این تابع استفاده می کنیم. با دو بار کلیک روی این تابع کادر محاوره آن به صورت زیر باز می شود:

 

 

در قسمت Read value from گزینه Slave را انتخاب کرده و باقی قسمت ها را هم مانند صفحه قبل تکمیل می کنیم.
تابع Digital Network output

اگر یک خروجی دیجیتال در Slave آدرس داده شده باشد از این تابع استفاده می شود.

 


IP مربوط به Slave و شماره خروجی در این جدول به صورت کادر محاوره بالا تنظیم می شود.
تابع Analog Network output
اگر یک خروجی آنالوگ در Slave در برنامه آدرس داده شده باشد از این تابع استفاده می شود.

 


IP مربوط به Slave و شماره خروجی در این جدول به صورت شکل بالا تنظیم می شود.
حال با استفاده از توابع شبکه گفته شده مداری را به شکل زیر طراحی می کنیم:

 


در خط یک برنامه ورودی I1 در Master خروجی Q1 در Slave را کنترل می کند.
در خط دوم ورودی I1 در Slave خروجی Q1 در Master را کنترل می کند. 
در خط سوم خروجی آنالوگ AQ1 از Slave به وسیله ورودی آنالوگ AI1 در Master کنترل می شود.
در خط چهارم ورودی آنالوگ AI1 از Slave خروجی AQ1 از Master را کنترل می کند.