زیمنس کنترل

کد : 44670

کارت زیمنس IM153-2 نمایندگی زیمنس

کارت  زیمنس IM153-2 نمایندگی زیمنس

در این جا دیده می شودکه علاوه بر کارت FDC نمایندگی زیمنس نیاز به کارت  زیمنس IM153-2 نمایندگی زیمنس نیز وجود دارد که شبکه ی DP به کارت IM153-2 متصل می گردد. مجموعه کارت های IM153-2 و FDC157 با عنوان DP/PA Link خوانده می شود ولی به کارت  FDC صرفا عنوان DP/PA Coupler اطلاق می گردد.DP/PA Link اتوماسیون زیمنس را می توان برای کاربردهای غیرافزونه نیز به کار برد.در این حالت کارت IM153 اتوماسیون زیمنس  نیز نصب می گردد.

 

نمایندگی زیمنس اتوماسیون (پی ال سی زیمنس  )به صورت افزونه 1