زیمنس کنترل

کد : 44657

نمایندگی زیمنس: نکات نصب AS در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: نکات نصب AS در اتوماسیون زیمنس

این نکته وجود دارد که در برخی کاربردها AS نمایندگی زیمنس در پانلی مجزا از پانل Remote I/O ها ولی نزدیک به آن و رد برخی کاربردهای تجهیزات Remote I/O همراه با AS در یک پانل نصب می گردد. شکل زیر حالات ممکن برای تابلوی AS را نشان می دهد. بدیهی است در کنار این تابلوها، تابلوهای مارشالینگ که I/O ها به آن سیم کشی شده اند قرار خواهد داشت.

 

نمایندگی زیمنس نکات نصب AS در اتوماسیون زیمنس 1