زیمنس کنترل

کد : 44651

سوالات درباره AS نمایندگی زیمنس

سوالات درباره AS نمایندگی زیمنس

در پاسخ سؤالات باید اذعان نمود که این ساختار به صورت فنی اقتصادی ارائه شده. از دیدگاه فنی یا فاصله AS با فیلد زیاد نبوده است و در عین حال حتی فاصله زیاد بوده است امکان ریسک برای نصب کابل شبکه از AS نمایندگی زیمنس تا فیلد وجود داشته زیرا در صورت قطع شدن کابل شبکه تمام I/O ها از دست خواهند رفت. بنابراین I/O ها را با کابل کشی جداگانه به پانل ET200 آورده است. به علاوه استفاده از شبکه ی استانداردی مانند پروفی باس که بسیاری از سازندگان دیگر نیز آن را ساپورت می کنند نسبت به کارتهای S7-400 که فقط توسط زیمنس ساپورت می شود گزینه ی بهتری است زیرا می توان هر نوع remote I/O جدید ساخت هر سازنده ای را به سیستم اضافه کرد یا جایگزین نوع موجود نمود.از دیدگاه اقتصادی استفاده از کارت های 400 به مراتب هزینه ای بیشتر از استفاده از remote I/O به دنبال خواهد داشت پس استفاده از ET200 اقتصادی تر است البته در این حالت سرعت کمتر خواهد بود ولی با توجه به فاصله کم از یک طرف می توان سرعت Profibus-DP را روی ماکزیمم قرار داد و از طرف دیگر وجود تاخیر در ارسال و دریافت سیگنال ممکن است از نطر کار کنترل  قابل قبول باشد.