زیمنس کنترل

کد : 44535

سربرگ Time System نمایندگی زیمنس

سربرگ Time System نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس در این سربرگ و در قسمت Clock می توان ساعت و تاریخ CPU را مشاهده نمود. در قسمت پایین پنجره کادری به نام Run-Time Meter (RTM) وجود دارد. RTM ها شمارنده های داخلی CPU هستند که با استفاده از آنها می توان زمان کارکرد یک خروجی را بر حسب ساعت محاسبه کرد. برای RTM های 16 بیتی SFC2 تا SFC4 و برای RTM های 32 بیتی SFC101 در نظر گرفته شده است. همانطور که در تصویر زیر دیده می شود ، این CPU نمایندگی زیمنس دارای یک RTM با شماره صفر است.


سربرگ Time System نمایندگی زیمنس 1