زیمنس کنترل

کد : 44519

اجرای Debug در نمایندگی زیمنس

اجرای Debug در نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس لازم است از Breakpoint برای Debug کردن استفاده کنیم. اگر در Toolbar بالای برنامه LAD/STL/FBD آیکن های مربوط به Breakpoint (شکل زیر ) وجود نداشت ، با استفاده از منوی View > Breakpoint آنها را فعال می کنیم.

اجرای Debug در نمایندگی زیمنس 1
 

عملکرد این آیکن ها در جدول زیر آمده است. انجام همه ی این موارد از طریق منوی Debug در نمایندگی زیمنس نیز امکان پذیر است.


اجرای Debug در نمایندگی زیمنس 2